VĮ Energetikos agentūros darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (eurais)

 

       

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinė mėnesinė alga

Darbuotojų skaičius

Vidutinė mėnesinė alga
Pastovioji dalis Kintamoji dalis* Iš viso Pastovioji dalis Kintamoji dalis* Iš viso
Direktorius 1 1782 79 1861

1

1862 88 1950
Skyrių vedėjai 3 1519   1519

3

1399   1399
Vyriausieji specialistai 12 1004 1004 10 946 946

 

* Mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo įmonės veiklos rezultatų ir nustatoma atsižvelgiant į praėjusio mėnesio ūkinės finansinės veiklos rezultatų vertinimo rodiklius

 

 

 

Informacija apie atlygio mokėjimą VĮ Energetikos agentūros valdybos nariams  (eurais)     

 

      
  Valdybos narys 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv. 2018 m. I ketv.
Valdybos pirmininkas (nepriklausomas narys) 775 400 775 425
Valdybos narys (valstybės tarnautojas) 400 200 300 -
Valdybos narys (valstybės tarnautojas) 450 150 300 100

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl Valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo“, valdybos nariams (valstybės tarnautojams) skiriamas atlygis pervedamas į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą.