Elektros energijos balansas, GWh*

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bendroji gamyba

14736,9

17721,1

19487,9

19274,3

14784,3

12481,9

14007,6

13911,7

15357,6

5748,6

4821,6

5042,4

Atominėje elektrinėje

11362,4

14142,5

15484,6

15101,6

10337,6

8651,2

9832,9

9893,7

10852,6

-

-

-

Šiluminėse elektrinėse

2606,4

2659,9

2851,8

3058,2

3425,0

2817,7

2879,5

2660,8

2937,5

3979,6

3033,9

3336,6

Elektrinėse (pagrindinė veikla - gaminti energiją)

2588,8

2638,7

2819,9

2893,1

3251,7

2649,7

2496,2

2449,2

2586,9

3677,9

2690,9

2776,9

Pramonės įmonių elektrinėse

17,8

21,2

31,9

165,1

173,3

168,0

383,3

211,6

350,6

301,7

343,0

559,7

Hidroelektrinėse

325,5

353,2

325,1

420,5

450,7

397,1

420,6

401,9

424,3

540,0

479,9

422,3

Hidroakumuliacinėje elektrinėje

375,0

427,3

660,1

522,4

369,1

405,0

537,5

586,4

714,8

755,4

575,6

514,3

Vėjo jėgainėse

-

-

-

1,2

1,8

13,7

106,1

131,1

157,7

224,0

475,0

540,1

Saulės elektrinėse

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1 2,3

Kituose įrenginiuose

67,6

138,2

167,3

170,4

200,1

197,2

231,0

237,8

270,7

249,6

257,1

226,8

Importas

196,8

306,9

-

127,9

1064,2

1708,0

1168,2

1681,0

700,3

7031,1

8707,9

8561,1

Eksportas

4161,1

6793,9

7529,6

7322,8

4030,4

2136,3

2540,2

2638,4

3632,2

1041,3

1969,2

1942,2

Bendrasis sunaudojimas

10772,6

11234,1

11958,3

12079,4

11818,1

12053,6

12635,6

12954,3

12425,7

11738,4

11560,3

11661,3

Sunaudota energetikos įmonėse

2878,2

3066,3

3361,3

3145,7

2609,1

2530,9

2659,6

2889,3

3080,2

2413,7

2106,2

1854,5

Durpių gavybos

3,2

3,2

3,2

4,1

5,5

6,2

6,6

5,2

4,8

5,7

5,7

5,6

Žalios naftos gavybos

10,5

15,7

19,1

18,9

18,8

24,6

22,0

18,1

16,1

18,1

18,4

21,1

Rafinuotų naftos produktų gamybos

604,1

593,6

622,9

639,2

664,5

609,8

507,0

695,2

657,6

625,5

629,0

588,9

Elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo

2260,4

2453,8

2716,1

2483,5

1920,3

1890,3

2124,0

2170,8

2401,7

1764,4

1453,1

1238,9

Sąnaudos vandeniui pakelti HAE

516,6

579,8

890,5

719,4

511,5

566,7

742,6

802,3

985,9

1020,5

765,3

698,5

Elektrą gaminančių įmonių savoms reikmėms

1518,9

1642,9

1610,3

1568,2

1200,5

1089,4

1128,9

1131,2

1210,4

401,7

377,0

353,5

Kitų energetikos įmonių savoms reikmėms

224,9

231,1

215,3

195,9

208,3

234,2

252,5

237,3

205,4

342,2

310,8

186,9

Sunaudota elektrodinėse katilinėse

31,7

18,7

12,8

10,3

11,8

10,1

6,5

6,3

5,3

3,7

3,2

2,9

Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai

1416,4

1426,4

1405,1

1273,4

1219,8

1081,2

1110,8

1015,3

969,2

989,5

871,8

882,9

Galutinis sunaudojimas

6446,3

6722,7

7179,1

7650,0

7977,4

8431,4

8858,7

9043,4

8371,0

8331,5

8579,1

8921,0

Pramonėje

2250,0

2447,5

2527,6

2634,9

2715,7

2809,7

2949,7

2665,1

2327,1

2547,5

2665,5

2808,3

Statyboje

96,0

98,2

101,7

108,7

117,0

123,4

130,9

129,6

103,2

106,0

101,5

85,2

Transporte

90,5

82,0

90,2

92,0

103,5

90,8

70,0

82,6

77,0

76,0

74,3

75,0

Žemės ūkyje

196,6

187,8

166,3

181,3

188,7

192,6

201,8

192,4

178,9

171,2

163,9

178,9

Žvejyboje

-

-

-

-

3,9

4,8

4,8

4,2

4,5

1,8

3,0

2,9

Paslaugų sektoriuje

1995,3

2095,7

2398,3

2566,9

2707,2

2859,8

3037,1

3239,6

2954,6

2838,8

2952,8

3128,7

Namų ūkiuose

1817,9

1811,5

1895,0

2066,2

2141,4

2350,3

2464,4

2729,9

2725,7

2590,2

2618,1

2642,0

 

* Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas.  Kuro ir energijos balansai 2001–2005, Kuro ir energijos balansas 2007, Kuro ir energijos balansas 2009, Kuro ir energijos balansas 2010, Kuro ir energijos balansas 2011, Kuro ir energijos balansas 2012.