Naujiena

Pasirašyta trišalė sutartis su UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų skyrimo

2019 04 29

VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai atlikus UAB "Lietuvos energijos tiekimas" pateiktų mokėjimus patvirtinančių dokumentų už 2018 m. spalio–gruodžio mėn. patikrą ir įvertinus suteikta Ignalinos AE regiono gyventojams elektros tarifo kompensaciją, buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp VšĮ Lietuvos energetikos agentūros, Energetikos ministerijos ir UAB "Lietuvos energijos tiekimas" dėl  Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 2.3.1 papunktyje nustatytos priemonės „Kompensuoti subjektams, užtikrinantiems elektros energijos visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 ir 2019 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono gyventojams“ įgyvendinimo.