PUBLIKACIJA

Vėjo jėgainių plėtros Baltijos jūroje studija

2019 07 18

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalimi „Jūrinės teritorijos“ ir kitais viešai prieinamais dokumentais išanalizuota Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorija (toliau – teritorija) ir pateikiami siūlymai dėl optimalių vietų vėjo energijos elektrinių plėtrai ir eksploatacijai.

Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra, identifikavimo studija (PDF)


Vėjo jėgainių plėtros Baltijos jūroje studija