AEI plėtra Baltijos jūroje

Elektros energijos gamyba iš vėjo energijos Baltijos jūroje po 2020 metų vykdoma atsižvelgiant į:

  • atliktus tyrimus ir kitus veiksmus, reikalingus sprendimui dėl teritorijų, kuriose tikslinga organizuoti konkursus, priimti ir elektrinių įrengtajai galiai nustatyti;
  • Lietuvos elektros energetikos sistemos galių adekvatumo užtikrinimą, atsižvelgus į Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchronizaciją su Europos elektros energetikos sistema;
  • sąnaudų ir naudos analizės rezultatus.


Rekomendacija dėl optimalios vietos elektrinės plėtrai ir eksploatacijai jūrinėje teritorijoje bei šios elektrinės įrengtosios galios, 2020 m. (PDF)

Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra, identifikavimo studija, 2019 m. (PDF)

Informacija apie planuojamų jūros vėjo jėgainių parkų poveikio aplinkai vertinimo programas (PDF)