Atsinaujinantys energijos ištekliai

Lietuva AEI plėtrą vykdo remdamasi Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija (toliau – NENS), kurioje nustatyti ilgalaikiai tikslai energetikos srityje. Strategijoje nustatyti siektini AEI dalies tikslai iki 2050 m. bendrame galutiniame energijos suvartojime, šilumos, transporto ir elektros energijos sektoriuose. Kadangi NENS nėra patvirtintas bendras AEI tikslas šilumos ir vėsumos sektoriuose, pateikiama prognozuojama reikšmė įgyvendinus visas planuojamas politikos priemones.

2019 m. AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime sudarė 25.47 proc.. Šiuos rezultatus daugiausia lėmė AEI dalis šilumos sektoriuje, kuri sudarė 47,38 proc.. AEI dalis elektros gamyboje sudarė 18,79 proc., transporto sektoriuje – 4,04 proc..