Bendrasis suvartojimas

Galutinis energijos suvartojimas Lietuvoje 2020 m. buvo 62,10 TWh. Toliau pateikiamoje iliustracijoje pavaizduota, kaip procentais yra pasiskirstęs šis 2020 m. energijos suvartojimas pagal kuro rūšis bei kiekvienos rūšies suvartojimas TWh.

Įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, Lietuvai yra nustatytas privalomas tikslas – kad iki 2030 m. galutinės energijos suvartojimas siektų 27,279 TWh.