CommonAct

CommonAct“, tai 2020 metų pirmame ketvirtyje inicijuotas ir finansavimą laimėjęs projektas skirtas  pastatų energijos vartojimo efektyvumo komunikacijos strategijoms formuoti Baltijos jūros regiono šalyse. Komunikacijos strategijos bus grindžiamos kitų šalių patirtimi, tarptautiniais seminarais, dirbtuvėmis (angl. workshops) bei išorės komunikacijos ekspertų įžvalgomis.

Projekte dalyvauja Švedijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Estijos bei Vokietijos institucijų ir įstaigų atstovai.

Projekto laikotarpis: 2020 m. rugsėjo 2 d. – 2021 m. lapkričio 30 d.

Projektą finansuoja Švedijos Institutas

 


Kodėl projektas "CommonAct"?
Informuotumo didinimas (angl. awareness rising) yra viena iš svarbių priemonių įgalinančių platesnį energijos vartojimo efektyvumo priemonių įsiskverbimą į rinką. Atlikus įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo priemones skatinančių projektų veiklą pastebėta, kad nėra skiriama pakankamai dėmesio efektyviai ir rezultatyviai komunikacijai
Kokie projekto "CommonAct" tikslai?

Pagrindinis projekto tikslas pagerinti suinteresuotųjų šalių vykdomą energijos vartojimo efektyvumo komunikaciją. Projekto „CommonAct“ pabaigoje planuojama sukurti tarptautinę komunikacijos platformą skirtą energijos vartojimo efektyvumo skatinimui Baltijos šalių regione. Teikiant tarpusavio pagalbą projekte numatoma kurti naujas komunikacijos strategijas.