Degalų kainos ir jų pokyčiai

Informacija atnaujinta 2022-10-14

Degalų kainos ir jų pokyčiai

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną penktadienį skelbia informaciją apie tos savaitės pirmadienio degalų kainas Baltijos šalyje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Tuo siekiama vartotojams suteikti daugiau informacijos apie degalų kainų svyravimo tendencijas.

Agentūra informaciją apie parduodamų degalų – benzino ir dyzelino – kainas kiekvieną savaitę, pirmadieniais, renka iš naftos produktais prekiaujančių įmonių, apskaičiuoja minėtų kainų vidurkį ir tos savaitės antradienį pateikia šią informaciją Europos Komisijai.

Ketvirtadieniais iš Europos Komisijos skelbiamų savaitinių naftos produktų biuletenių surenkama informacija apie degalų  tos savaitės pirmadienio kainas kitose Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje.

Kituose šio skyriaus skirsniuose pateikiamos benzino ir dyzelino kainos Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje bei kita su tuo susijusi aktuali informacija.