Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)

Šiuo metu administruojami Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) projektai:

1. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos ir jos priklausinių statyba (GIPL), veiklos Nr. 8.5-0046-PLLT-P-M-14
Tai gamtinių dujų infrastruktūra, sujungsianti Lenkijos bei Lietuvos, o tuo pačiu ir Baltijos šalių bei Suomijos gamtinių dujų perdavimo sistemas su ES sistema. Gamtinės dujos jungtimi galės tekėti abiem kryptimis. GIPL dujotiekis drieksis nuo Jauniūnų dujų kompresorių stoties (DKS) Širvintų rajone iki Holovčycių DKS Lenkijos pusėje. GIPL integruos Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, sukurs prieigą prie alternatyvių dujų tiekimo šaltinių, kelių bei padidins dujų rinkos konkurencingumą, padidins dujų tiekimo saugumą ir patikimumą – sukuriant tiek papildomus dujų perdavimo pajėgumus, tiek galimybes taikyti ES šalių solidarumo mechanizmus ekstremalios situacijos atveju, sudarys sąlygas lanksčiau ir efektyviau panaudoti Lenkijos bei Lietuvos SGD terminalus ir perdavimo tinklus, padidins dujų prekybos likvidumą Baltijos šalių ir Lenkijos prekybos zonose, sustiprins jų regioninį vaidmenį. Projekto trukmė nuo 2016-05-01 iki 2021-12-31. Bendra projekto vertė 443 967 571 eurasi, iš jų EITP lėšos AB „Amber Grid“ 57 943 617 eurų.
2. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo (GIPL), veiklos Nr. 8.5-0045-LTPL-S-M-14
Projektas apima specialiojo plano sprendinių ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo parengimą, techninio projekto parengimo bei žemės sklypų formavimo bei kt. procedūras. Projekto trukmė nuo 2014-09-01 iki 2019-07-31. Bendra projekto vertė 20 304 174 eurai, iš jų EITP lėšos AB „Amber Grid“ 2 507 522  eurai.
3. „Baltijos šalių sinchronizacijos projekto pirmasis etapas, veiklos Nr. 4.8.1-0021-LTLV-W-M-18“

Energetinė Baltijos šalių izoliacija Europos Sąjungoje bus visiškai panaikinta tik elektros energetikos sistemai tapus visaverte Europos elektros infrastruktūros, rinkos ir sistemos dalyve, t. y. pradėjus sinchroniškai veikti kontinentinės Europos elektros tinkle.

Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemų integracijos projekto vertė – iki 1,071 mlrd. eurų.

Projekto trukmė nuo 2019-01-02 iki 2025-12-31. Bendra projekto vertė 430 390 000 eurų, iš jų EITP lėšos AB „Litgrid“ 124 743 750 eurų.

4. Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų didinimas. Galimybių studija ir kaštų naudos analizė, veiklos Nr. 8.2.1-0001-LTLV-S-M-17

Baigta studija parodė, kad regiono dujų rinkos poreikio ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimui, po to, kai bus nutiestos dujotiekių jungtys tarp Suomijos ir Estijos ir tarp Lenkijos ir Lietuvos, bus reikalingi didesni pajėgumai. Projekto trukmė nuo 2017-10-06 iki 2018-09-30. Bendra projekto vertė 77 875 eurai, iš jų EITP lėšos 38 938 eurai.

 

Taip pat vadovaujantis INEA kvietimu teikti paraiškas birželio mėn. patikrintos 3 įmonių pateiktos  paraiškos EITP  paramai gauti projektams:

  • Baltijos šalių sinchronizacijos projekto antrasis etapas. Harmony Link jungties statybos parengiamieji darbai;
  • Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos statybos darbai;
  • Kruonio HAE plėtra įrengiant 5-ąjį hidroagregatą. Galimybių studija.