Mažos apimties atsinaujinančios šildymo sistemos

  • Titulinis
  • Mažos apimties atsinaujinančios šildymo sistemos

Mažos apimties atsinaujinančiosios energijos sistemos pastatuose,
skirtos energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams

Šios metodikos taikymo sritis – įvertinti, kiek energijos ir išmetamųjų teršalų per metus galima sutaupyti įrengus mažos apimties atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemas būstuose, kuriuose yra energetinį nepriteklių patiriantys namų ūkiai. Metodika apima šilumos siurblius ir biomasės katilus. Formulė taikoma vienbučiams ir daugiabučiams namams, taip pat dideliems gyvenamiesiems kvartalams, kuriuose yra energetinį nepriteklių patiriančių namų ūkių. Palyginimui pateikiami vidutinių gyvenamųjų namų ūkių sutaupymų skaičiavimai. Šią metodiką gali taikyti visos valstybės narės, vadovaudamosi pateiktomis orientacinėmis vertėmis ir nuorodomis.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 7 straipsnis | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):