Nedidelės apimties atsinaujinančios energijos sistemos centralizuotam pastatų šildymui | Biomasės katilai

  • Titulinis
  • Nedidelės apimties atsinaujinančios energijos sistemos centralizuotam pastatų šildymui | Biomasės katilai

Nedidelės apimties atsinaujinančios energijos sistemos centralizuotam pastatų šildymui

Biomasės katilai


Biomasė yra gausus atsinaujinantis energijos šaltinis, dažniausiai naudojamas šiluminei energijai gaminti. Mažos apimties biomasės katilai paprastai kūrenami malkomis arba granulėmis ir gali būti naudojami patalpoms šildyti arba patalpoms šildyti kartu su karšto vandens ruošimu.

Šioje metodikoje parengtos orientacinės vertės kombinuotam šildymui ir karšto vandens ruošimui gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose. Siekiant atsižvelgti į skirtingas klimato sąlygas, reikia atsižvelgti į geografinę Europos teritoriją, kurioje įgyvendinami veiksmai. Tam taikomas klimato pataisos koeficientas (cfx). Tačiau reikėtų pažymėti, kad naudojant visos ES duomenis, negyvenamųjų patalpų sektoriuje sutaupyti negalima, nes šildymo sistemų paskirstymas ES valstybėse narėse ir Ekologinio projektavimo direktyvoje numatyti minimalūs standartai lemia bazinę situaciją su aukštais efektyvumo standartais. Priklausomai nuo šildymo sistemų pasiskirstymo atskirose valstybėse narėse, nacionaliniai rezultatai gali skirtis.

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 3 ir 7 straipsniai | Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES):

EVED 3 straipsnis | Poveikis pirminės energijos vartojimui (EPEC):

GHG | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų sutaupymai (GHGSAV):