Finansinė parama, teikiama iš Energijos efektyvumo finansavimo platformos lėšų

  • Titulinis
  • Finansinė parama, teikiama iš Energijos efektyvumo finansavimo platformos lėšų

FINANSINĖ PARAMA, TEIKIAMA IŠ ENERGIJOS EFEKTYVUMO FINANSAVIMO PLATFORMOS LĖŠŲ


1. Gaminančių vartotojų plėtros paskola

1. Gaminančių vartotojų plėtros paskola

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, diegiantys saulės elektrines gaminantiems vartotojams (saulės elektrinių rangovai)

Paskolos paskirtis 

 saulės elektrinių, kurios atitinka gaminančiam vartotojui keliamus reikalavimus, montavimui / diegimui 

Paskolos suma 

 pareiškėjui suteikiamos paskolos suma negali viršyti 80 proc. projekto investicijų vertės.
 Paskolos, skirtos atsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės jėgainės įrengimui, suma negali viršyti 800 eurų už įdiegtą 1 kW

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2018-10-23 iki priemonė bus  paklausi ir bus lėšų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra kaip tikrasis komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ narys

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjepaskolų suteikimo tvarkos apraše

Pãskolos pagal 1 priemonę teikiamos nuo 2018-10-23
2. Tiesioginės pãskolos įmonėms energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui

2. Tiesioginės pãskolos įmonėms energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui

Galimi pareiškėjai 

 viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, įskaitant ūkininkus, įgyvendinantys energijos efektyvumo didinimo projektus (teikiamas tiesioginis finansavimas)

Paskolos paskirtis 

 • diegti saulės elektrines, kurios atitiktų gaminantiems vartotojams keliamus reikalavimus;
 • įgyvendinti energijos vartojimo audito rekomendacijas

Paskolos suma 

 negali viršyti 80 proc. projekto investicijų vertės ir 0,8 euro paskolos sumos turi sutaupyti ne mažiau kaip 1 kWh.
 Paskolos, skirtos atsinaujinančius išteklius naudojančios jėgainės įrengimui, suma negali viršyti 800 eur už įdiegtą 1 kW

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2018-10-23 iki priemonė bus  paklausi ir bus lėšų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra kaip tikrasis komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ narys

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjepaskolų suteikimo tvarkos apraše

Pãskolos pagal 2 priemonę teikiamos nuo 2018-10-23
3. Rangovams skirtos pãskolos įmonių energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui

3. Rangovams skirtos pãskolos įmonių energinio efektyvumo didinimo projektų įgyvendinimui

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, vystantys energijos efektyvumo didinimo projektus pagal energijos vartojimo audito rekomendacijas

Paskolos paskirtis 

 įgyvendinti energijos vartojimo audito ataskaitos rekomendacijas

Paskolos suma 

 negali viršyti 80 proc. projekto investicijų vertės ir 0,8 euro paskolos sumos turi sutaupyti ne mažiau kaip 1 kWh

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2018-10-23 iki priemonė bus  paklausi ir bus lėšų

Įgyvendinančioji institucija 

 UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra kaip tikrasis komanditinės ūkinės bendrijos „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“ narys

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjepaskolų suteikimo tvarkos apraše

Pãskolos pagal 3 priemonę teikiamos nuo 2018-10-23
4. Pãskolos, skirtos mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui

4. Pãskolos, skirtos mažosios renovacijos projektų įgyvendinimui

Galimi pareiškėjai 

 juridiniai asmenys, bendrojo naudojimo objektų administratoriai, kurie įgyvendina  projektus ir kurie yra pateikę paraišką Energijos efektyvumo finansavimo platformai (EEFP)

Paskolos paskirtis 

 mažajai renovacijai – tai tokiems daugiabučių namų remonto darbams, kurie padeda didinti energijos vartojimo efektyvumą investuojant į vieną ar kelias energijos efektyvumo didinimo priemones

Paskolos suma 

 pareiškėjui suteikiamos paskolos suma negali viršyti 80 proc. kiekvieno projekto investicijų vertės ir 0,8 euro paskolos sumos turi sutaupyti ne mažiau kaip 1 kWh energijos

 Priemonės galiojimas 

 nuo 2019-11-06 iki priemonė bus  paklausi ir bus lėšų

Paraiškas priima, tikrina ir vertina 

 komanditinė ūkinė bendrija „Energijos efektyvumo finansavimo platforma“, adresas Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, arba paraiška gali būti teikiama registruotu paštu, per kurjerį arba pareiškėjui pačiam perduodant paraišką EEFP arba atsiunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą paraišką el. paštu kub@vipa.lt

Daugiau informacijos 

 interneto svetainėjepaskolų suteikimo tvarkos apraše

Pãskolos pagal 4 priemonę teikiamos nuo 2019-11-06