Interaktyvi platforma

Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas

 

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kartu su projekto partneriu viešąją įstaiga Lietuvos energetikos agentūra.

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Projekto partneris: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-07-14–2023-07-13.
Projekto tikslas – atlikti išsamų nacionalinį šilumos ir vėsumos potencialo įvertinimą, jo pagrindu sukurti duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį.

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, savivaldybės, verslo subjektai, mažos ir vidutinės įmonės, asociacijos, visuomenė.

Agentūra atsakinga už projekto veiklų ir rezultatų viešinimą bei pristatymą.. Planuojama rengti pristatymus savivaldybėms, organizuoti kitus viešinimo renginius, kurių metu visuomenė ir kiti suinteresuoti asmenys galės susipažinti su aktualia informacija apie nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir skatinimo tikslus. Agentūra taip pat prisidės kuriant ir tobulinant duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį, o taip pat sukuriant internetinį portalą apie savivaldybių agreguotus energetikos infrastruktūros duomenis elektros ir šilumos gamybos srityse. Užbaigus projektą Agentūra, toliau nuolat rinks, kaups, atnaujins  energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu rengs energetikos sektoriaus raidos analizę.

Projekto metu bus:

  • nacionaliniu mastu atlikta išsamaus šilumos ir vėsumos potencialo  vertinimo studija;
  • sukurta duomenų bazė ir interaktyvus  žemėlapis;
  • sukurta interneto svetainė, kuri apims žemėlapį su aprašymais, instrukcijomis bei patarimais vartotojams. Sukūrus interneto svetainę, joje bus vykdomas projekto viešinimas: pristatomos projekto naujienos ir projekto rezultatai;
  • keliama projekto vykdytojo ir partnerio darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant renginiuose šilumos ir elektros infrastruktūros, energijos efektyvumo, AEI infrastruktūros, energijos duomenų skaitmenizacijos, energijos gamybos šaltinių analitinių įrankių kūrimo/panaudojimo bei administravimo ir kitomis panašiomis temomis;
  • rengiami viešinimo renginiai  apie nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir skatinimo tikslus bei interaktyvų žemėlapį.

Projekto rezultatai ateityje padės siekti nacionalinių klimato kaitos švelninimo tikslų, efektyviai planuoti šilumos ir vėsumos infrastruktūrą bei kontroliuoti optimalų energijos rūšių kuro balansą, taip pat leis valstybės institucijoms ir savivaldybėms sprendimus priimti atsižvelgiant į šilumos/vėsumos infrastruktūros įrengimo kaštus ir sutaupytos energijos kiekį.