Kvietimas teikti paraiškas

 KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

2020 m. liepos 17 d. Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-209 patvirtintas Priemonės „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas)

Finansuojamos veiklos:

- nepatikimų elektros tinklų oro linijų keitimas požeminėmis arba oro kabelių linijomis;

- elektros skirstomųjų tinklų elementų, transformatorinių ir (ar) elektros linijų atnaujinimas.

Finansavimo suma – numatoma skirti iki 9 890 000 eurų  projektams įgyvendinti.

Priemonės finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Projektų atrankos būdas – konkursas

Galimi pareiškėjai – Pareiškėjas (projekto vykdytojas) yra juridinis asmuo, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantis skirstomuosius tinklus, esančius jo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinantis skirstomųjų tinklų eksploatavimą, plėtrą ir techninę priežiūrą, atsakingas už tai, kad būtų užtikrintas ilgalaikis sistemos pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti, ir turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą elektros energetikos skirstymo licenciją.

Kvietimas galioja nuo 2020 m. liepos 21 d. iki 2020 m. rugpjūčio 5 d.

Paraiškos pateikimo terminas - Paraiška kartu su papildomais dokumentais pagal Aprašą turi būti pateikiami VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai adresu eainfo@ena.lt iki 2020 m. rugpjūčio 5 d.

Paraiškos vertinimo trukmė – 20 darbo dienų nuo paraiškų priėmimo pabaigos datos

Daugiau informacijos rasite Apraše.

Paraiškų pagal priemonę „Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra“ vertinimo terminas pratęstas 2020 m. rugsėjo 11 d.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros kontaktinio asmens duomenys:

Lina Žongolavičiūtė, el. paštas lina.zongolaviciute@ena.lt, tel. 8 613 91279.