Metodinė pagalba

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ nuostatomis, Agentūra teikia metodinę pagalbą Energetikos ministerijai vertinant projektinius pasiūlymus pagal šias Investicijų veiksmų programos priemones:


Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra

2019 m. suteikta ekspertinė pagalba vertinant projektinius pasiūlymus ir investicinius planus projektams:

  • Elektros energijos perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimas 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP ir 110/6 kV Vilkpėdės TP 110 kV skirstyklose,
  • 330 kV elektros perdavimo linijos Lietuvos Elektrinė - Alytus modernizavimas (rekonstravimas) elektros energijos perdavimo patikimumo užtikrinimui.