Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

 • Titulinis
 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros viena iš veiklos sričių – pagal kompetenciją teikti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pasiūlymus, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje. Minėta veiklos sritis apima šias veiklas:

 • MTEP energetikos sektoriuje potencialo, galimybių ir poreikio vertinimas ir pasiūlymų Energetikos ministerijai teikimas;
 • MTEP finansavimo galimybių analizė.

Prioritetinės energetikos MTEP kryptys:

Atsižvelgiant į Lietuvos energetikos sektoriaus specifiką ir poreikius, strateginius tikslus, turimas ir norimas išugdyti kompetencijas, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje išskirtos šios prioritetinės energetikos MTEP kryptys:

 • energetikos sektoriaus perspektyvinės raidos planavimas, energetikos ekonomika;
 • esamų energijos gamybos technologijų modernizavimas, atsižvelgiant į naujus iššūkius ir reikalavimus;
 • naujų mažo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio, atsparių klimato kaitos pokyčiams energijos gamybos ir kaupimo technologijų kūrimas ir integravimas į tinklą;
 • energijos gamybos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių technologijos;
 • elektros sistemos veikimo analizė ir elektros sistemos valdymo tobulinimas;
 • paskirstytosios energijos gamybos, išmaniųjų tinklų, naujų perspektyvių energijos rūšių gamybos ir naudojimo technologijos;
 • elektros energijos tiekimo patikimumo ir kokybės užtikrinimas, elektros energijos sistemų pažeidžiamumas ir veikimo režimų optimizavimas;
 • elektros energijos rinkų veikimas, galios mechanizmai ir aktyvus vartotojų įtraukimas į elektros energijos sistemos ir rinkų veikimą;
 • energetinis ir kibernetinis saugumas, energetinių įrenginių ir sistemų patikimumas, atsparumas kibernetiniams išpuoliams.