Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija

 

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio laikotarpio kainą. Kainos nurodomos be valstybės taikomo dalinio tiekimo kainos kompensavimo (0,09 Eur/kWh). Į trečiąjį liberalizacijos etapą patenkantys vartotojams pateikiama prognozuojama mėnesio sąskaitą nuo 2023 m. sausio 1 d. Taip pat palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d.

Rugpjūčio 29 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis elektros tiekėjo dar nepasirinko 465 tūkst. vartotojų. Iš jų 399 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui, o 59 tūkst. vartotojų priklauso garantiniam tiekimui (sutarčių su tiekėjas nesudarę I ir II etapo vartotojai). Nuo rugpjūčio 22 d. iki 29 d. sutartis sudariusių III etapo vartotojų skaičius padidėjo 4,0 tūkst. ir šiuo metu sudaro 51,4 proc. visų III etapo vartotojų (rugpjūčio 22 d. – 50,9 proc.). Garantiniame tiekime buvusių vartotojų skaičius per savaitę sumažėjo 4,3 tūkst. – tiek I ir II etapo vartotojų pasirinko nepriklausomus tiekėjus.

Vartotojai, kurie iki rugpjūčio 28 d. pasirinko planus su fiksuota iki 24 mėn. kaina ir kurių sutartys įsigalios nuo rugsėjo 1 d. už rugsėjo mėn. mokės apie 0,52–0,55 Eur/kWh be kompensacijos arba 0,43–0,46 Eur/kWh su kompensacija (vienos laiko zonos tarifai). Be kompensacijos garantinio tiekimo kaina rugsėjo mėn. sieks 0,82 Eur/kWh.

Šiandien Vyriausybės posėdyje bus svarstomas kompensavimo tvarkos pakeitimas. Jame nustatyta kompensavimo tvarka vartotojams, kurių pasirinktas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nevykdys prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to tokiems vartotojams bus užtikrinamas garantinis tiekimas. Pagal Energetikos įstatymą dalinis kompensavimas negali būti didesnis kaip 60 proc. galutinės elektros energijos kainos. Jei bus priimtas šis pakeitimas, jis būtų taikomas ir buvusiems „Perlo energija“ klientams.

Šiuo metu nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. jau yra taikomas 0,09 Eur/kWh dalinis tiekimo kainos kompensavimas visiems elektros energijos buitiniams vartotojams.

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh),  papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)).

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tiekėjai („Elektrum Lietuva”, „Enefit”) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kWh kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais, pvz. (vienos laiko zonos planai):

  • „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 0,57533 Eur/kWh;
  • „Enefit“ (kainos fiksavimas 72 mėn.) – 0,41342 Eur/kWh.

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų.

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugpjūčio mėn. vidutinė kaina – 0,480 Eur/kWh be PVM).

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kainos perskaičiuojamos ir kinta kiekvieną mėnesį.

Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu.

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

Informacija atnaujinta 2022-08-30

Vienos laiko zonos prognozuojama mėnesinė sąskaita

Dviejų laiko zonų prognozuojama mėnesinė sąskaita 

Ką renkasi buitiniai vartotojai?

Toliau prie kiekvieno nepriklausomo elektros energijos tiekėjo yra nurodoma, kokios buvo pasirinktos prielaidos pasiūlymams parengti. Tuo tikslu naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų interneto svetainėse pateiktos skaičiuoklės.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kainas fiksuoja ir skelbia kiekvieną savaitę – antradieniais.


● Planai su fiksuota elektros energijos kaina
● MB Birštono Elektra - neteikia
● UAB "EGTO energija"
Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų  planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus,  Minimalus) su ne 18 - 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams) ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją).

Elektrum Lietuva, UAB

Planas – Stabilus

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – pasirinkta 150 kWh per mėnesį.

ESO mėnesinis mokestis – nėra.

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota.

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.


Enefit UAB 

Planas – Fiksuotas

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – nėra nurodytas (pasirinkti negalima).

ESO mėnesinis mokestis – nėra.

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota.

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia. UAB "Ignitis"

Planas – Minimalus

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas  –  iki 200 kWh per mėnesį, iki 2400 kWh per metus.

ESO mėnesinis mokestis  – nėra.

Elektros energijos kaina – 18 mėn. fiksuota.

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.


Vienos kilovatvalandės kaina

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugpjūčio mėn. 1–23 d.  vidutinė kaina – 0,444 Eur/kWh be PVM).● Planai su nefiksuota elektros energijos kaina

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų.

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.

 

MB Birštono elektra 

Planas – Standartinis

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį.

Elektros energijos kaina – skaičiuojama pagal Nord Pool  biržos kainą. 

Marža – 0,005 Eur/kWh. 

ESO mėnesinis mokestis – nėra.

Atsižvelgia į buitinių vartotojų likutinius grafikus 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.

UAB “EGTO energija“ 

Planas – Sąžiningas (birža)

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – iki 200 kWh per mėnesį.

Elektros energijos kaina – skaičiuojama pagal Nord Pool  biržos kainą. 

Marža – 0,0089 Eur/kWh.

ESO mėnesinis mokestis – nėra.

Atsižvelgia į buitinių vartotojų likutinius grafikus 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.

Elektrum Lietuva, UAB

Planas – Pažangus

Plano aprašymas:

Pasirinkus šį planą elektros energijos kaina kiekvieną mėnesį bus skaičiuojama nuo Nord Pool biržos paskutiniojo mėnesio svertinės vidutinės kainos (apskaičiuota pagal praėjusio mėnesio biržos valandines kainas).   

Atsižvelgia į buitinių vartotojų likutinius grafikus 

Marža – 0,00605 Eur/kWh. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-06-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.


Enefit UAB 

Planas – Laisvas

Plano aprašymas:

Elektros energijos kaina susieta su Nord Pool biržos kaina. 

Marža - netaikoma, tačiau yra mėnesinis mokestis – 2,99 Eur/mėn. 

Atsižvelgia į buitinių vartotojų likutinius grafikus. 

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.

 

UAB "Ignitis"

Planas – Išmanusis

Plano aprašymas:

Elektros energijos kaina priklausys nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio mėnesio vidutinės Nord Pool biržos kainos. 

Marža – 0,00814 Eur/kWh. 

Neatsižvelgia į buitinių vartotojų likutinius grafikus. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.


UAB "Perlas energija"

Planas – Birža + Standartinis

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – iki  190 kWh. 

Elektros kaina gali kisti kas mėnesį ir priklausys nuo elektros kainos elektros biržoje. 

Marža – 0,009 Eur/kWh. 

Atsižvelgia į buitinių vartotojų likutinius grafikus. 

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01. 

Elektros energijos suvartojimas  – iki 220 kWh per mėnesį.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.