Nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų kainų istorija

Lietuvos energetikos agentūra siekdama tinkamai informuoti ir atkreipti visuomenės dėmesį į nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymus pateikia informaciją pagal atnaujintą siūlomų planų sąskaitų palyginimo metodiką. Informacija skirta tik vartotojų informavimui, o ne nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vertinimui. Palyginamoji informacija neturi būti suprasta kaip tiekėjų pasiūlymų ar siūlomų planų reklama.
 
Siekiant tikslesnės pasiūlymų analizės, informacija apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus yra pateikiama juos sugrupuojant į dvi grupes – pasiūlymai su fiksuota kaina, pasiūlymai su nefiksuota kaina ir pasiūlymai susieti su Nord Pool biržos vidutine kaina, vienos kilovatvalandės kaina. Manoma, kad atnaujintas palyginimo būdas yra korektiškesnis, kai yra gretinami pagal esmę palyginami dydžiai.
 
Prognozuojama mėnesinė sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos ar  dviejų laiko zonų tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų  planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus,  Minimalus) su ne 18 - 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams) ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją).
 
Atliekant skaičiavimus priimta, kad 97,5 kWh (65%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 52,5 kWh (35%) nakties metu. Kainos fiksuojamos ir skelbiamos kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais.

Informacija atnaujinta 2022-05-13

Vienos laiko zonos prognozuojama mėnesinė sąskaita

Dviejų laiko zonų prognozuojama mėnesinė sąskaita 

Ką renkasi buitiniai vartotojai

Toliau prie kiekvieno nepriklausomo elektros energijos tiekėjo yra nurodoma, kokios buvo pasirinktos prielaidos pasiūlymams parengti. Tuo tikslu naudojamos nepriklausomų elektros tiekėjų interneto svetainėse pateiktos skaičiuoklės.

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kainas fiksuoja ir skelbia kiekvieną savaitę – ketvirtadieniais.


● Planai su fiksuota elektros energijos kaina
● MB Birštono Elektra - neteikia
● UAB "EGTO energija"

Elektrum Lietuva, UAB

Planas – Stabilus

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – pasirinkta 150 kWh per mėnesį.

ESO mėnesinis mokestis – nėra.

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota.

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.


Enefit UAB 

Planas – Fiksuotas

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas – nėra nurodytas (pasirinkti negalima).

ESO mėnesinis mokestis – nėra.

Elektros energijos kaina – 24 mėn. fiksuota.

Nėra galimybės pasirinkti elektros tiekimo pradžios datos.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.

 

UAB "Ignitis"

Planas – Minimalus

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas  –  iki 200 kWh per mėnesį, iki 2400 kWh per metus.

ESO mėnesinis mokestis  – nėra.

Elektros energijos kaina – 18 mėn. fiksuota.

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data –  2022-07-01.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.

Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų  planų Standartinis (Fiksuotas, Stabilus,  Minimalus) su ne 18 - 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai ar mažesnis tarifas pirmiesiems keliems mėnesiams) ar papildomų mokesčių (pvz., mėnesinis mokestis, papildomas mokestis už žaliąją energiją).

UAB "Perlas energija"

Planas – Standartinis

Plano aprašymas:

Elektros energijos suvartojimas  – iki 220 kWh per mėnesį.

ESO mėnesinis mokestis  – nėra.

Elektros energijos kaina –  fiksuota kaina 18 mėn.  

Pasirinkta elektros tiekimo pradžios data – 2022-07-01.

Visi tiekėjo planai skelbiami čia.

 

Pateikiama informaciją apie vienos laiko zonos kilovatvalandės kainas, kai suvartojama apie 150 kWh elektros energijos ir pasirinktas  planas su nefiksuota (susieta su NordPool biržos kaina) kilovatvalandės kaina.  Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų  interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus,  Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn. 12 mėn.)  NordPool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir  pagal vieningą bazę (NordPool biržos 12 mėn. vidutinė kaina) perskaičiuotos vienos kilovatvalandės kainos.

● Planai su nefiksuota elektros energijos kaina

Pasiūlymų su nefiksuota elektros energijos kaina prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota darant prielaidą, kad per mėnesį yra suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį) ir pasirenkamas vienos laiko zonos tarifas. Pateikiami tarifai yra iš nepriklausomų tiekėjų  interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus,  Pažangus ir pan.) preliminarių kainų. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytos vienos kilovatvalandės kainos apskaičiuotos taikant skirtingo laikotarpio (3 mėn., 6 mėn. 12 mėn.)  Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesinės sąskaitos, apskaičiuotos  pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 12 mėn. vidutinė kaina) perskaičiuotas vienos kilovatvalandės kainas.