Savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimas

Lietuvai siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. nustatytų tikslų – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą – yra labai svarbus kiekvienos savivaldybės indėlis.

Atsižvelgiant į tai, kasmet atliekamas savivaldybių vertinimas pagal jų vykdomas iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse.

Vertinimas atliekamas vadovaujantis Savivaldybių darnios plėtros indeksavimo aprašu ir naudojant viešai prieinamą informaciją. Minėtame apraše pateikiami ir aprašomi savivaldybių palyginimui pasirinkti kriterijai ir šiems kriterijams priskirti balai. Kriterijai leidžia įvertinti savivaldybių vaidmenį didinant energijos vartojimo efektyvumą, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didesnę plėtrą bei atitinkamai keičiant jos teritorijoje gyvenančių žmonių elgseną.

Savivaldybių darnios plėtros indeksavimo aprašas

Savivaldybių įvertinimas

2020 m.

2020 m.

2019 m.

2019 m.