Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas

Lietuvai siekiant Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 m. nustatytų tikslų – sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas, padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą – yra labai svarbus kiekvienos savivaldybės indėlis.

Atsižvelgiant į tai, atliekamas kasmetinis savivaldybių vertinimas pagal jų vykdomas iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo aprašu (žr. lentelę) ir naudojant viešai prieinamą informaciją. Minėtame apraše pateikiami ir aprašomi savivaldybių palyginimui pasirinkti kriterijai ir šiems kriterijams priskirti balai. Kriterijai leidžia įvertinti savivaldybių vaidmenį didinant energijos vartojimo efektyvumą, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo didesnę plėtrą bei atitinkamai keičiant jos teritorijoje gyvenančių žmonių elgseną.

Atlikus savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimą, pagal gautus rezultatus parengiama Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo apžvalga ir sukuriamas interaktyvus žemėlapis.

Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimo

aprašas

apžvalga

interaktyvus žemėlapis

2022 m.

2022 m.

2022 m.

2021 m.

2021 m.

2021 m.

2020 m.

2020 m.

2020 m.

2019 m.

2019 m.

2019 m.