Projektų administravimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 965 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. 1102 „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo”, viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra nuo 2019 m. spalio 1 d. paskirta administruojančiąja institucija, atsakinga už energetikos sektoriaus projektų, finansuojamų iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP, angl. Conneting Europe Facility, CEF)  įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą