streamSAVE

Projektas „streamSAVE“

Projektas „streamSAVE“ – energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas.

Projektas „streamSAVE“ yra trejų metų trukmės projektas, prasidėsiantis 2020 m. rugsėjo mėn., kuriam vadovauja Flamandų technologinių tyrimų institutas Belgijoje. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“.

Projektas „streamSAVE“ rems Europos Sąjungos (ES) valstybes nares derinant tikslius techninių energijos taupymo priemonių skaičiavimus pagal principą „iš apačios į viršų“, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (EVED) 3 ir 7 straipsnių reikalavimus. Veiksmai bus skirti toms priemonėms, kurios turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurias ES valstybės narės laiko prioritetinėmis. Siekdamas suprasti valstybių narių prioritetus, projekto konsorciumas 2019 m. gegužės mėn. atliko internetinę apklausą.