Taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos

2019 metai

Prioritetinių Lietuvos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtra, identifikavimo studija (PDF)

2017 metai

Perspektyvinių VE [vėjo energetikos] plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų Lietuvoje galimybių studija (PDF)

2016 metai

Direktyvos (ES) 2015/1513, skatinančios perėjimą prie pažangiųjų biodegalų, nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo Lietuvoje galimybių ir alternatyvų analizė bei poveikio vertinimo santrauka (PDF)

2015 metai

Riebalų rūgščių metilo esterio įmaišymo į dyzeliną žiemos laikotarpiu galimybių vertinimas  (PDF)

2013 metai

Biokuro potencialo Lietuvoje įvertinimas, biokuro kainų prognozė, biokuro panaudojimo socialinės naudos įvertinimas ir biokuro panaudojimo plėtrai reikalingų valstybės intervencijų pasiūlymai (PDF):

Pasiūlymo dėl EK ILUC Direktyvos įgyvendinimo galimas socialinis-ekonominis poveikis Lietuvos biodegalų gamybos sektoriui ir antros kartos biodegalų gamybos potencialo analizė (PDF)