Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1-441 "Dėl valstybės įmonės Energetikos agentūros likvidavimo" valstybės įmonė Energetikos agentūra nuo 2019 m. sausio 1 d. yra likviduojama.
Agentūros likvidatoriumi paskirtas Vilius Martišius.