Asmenų aptarnavimas nuo 2020 m. kovo 16 d.

Atliktas energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo 2019 metais veiklos vertinimas

Atliktas savivaldybių vykdomų darnios energetikos plėtros iniciatyvų vertinimas

Parengta informacija apie finansinę paramą

Parengti patarimai švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimui

Vėjo jėgainių plėtros Baltijos jūroje studija

AKTUALU!

Skelbiame informaciją apie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir kitų institucijų administruojamas priemones, skirtas buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams.

Informacija yra sistemiškai peržiūrima ir atnaujinama, siekiant sukurti finansinės paramos teikimo atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių duomenų bazę.

2020-05-27
Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra vykdo energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo stebėseną bei kasmet parengia pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaitą. Šiomis viešai skelbiamomis ataskaitomis yra informuojamos Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijos bei visuomenė, kaip mūsų šaliai sekasi įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemones, koks yra  kasmetinis Lietuvos progresas, siekiant sutaupyti 11,67 TWh galutinės energijos 2014–2020 metų laikotarpiu.
2020-05-18
Įvyko viešoji konsultacija su auditoriais dėl audito atlikimo metodikos pakeitimo

2020 m. gegužės 14 d. įvyko VšĮ Lietuvos energetikos agentūros surengta viešoji konsultacija su energijos vartojimo auditoriais, skirta energijos vartojimo audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniuose procesuose kokybei pagerinti. Tuo tikslu iš anksto buvo surinkti atestuotų auditorių siūlymai energijos vartojimo audito atlikimo metodikai pakeisti. Dalyvauti konsultacijoje užsiregistravo 31, dalyvavo 27 auditoriai.

2020-05-18
Paskelbta VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos ataskaita
Ataskaita skirta pagrindiniams VšĮ Lietuvos energetikos agentūros veiklos rezultatams, svarbiausiems įvykiams, problemoms ir iššūkiams, su kuriais susidūrė VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, spręsdama iškilusias problemas, ir kitai svarbiai su VšĮ Lietuvos energetikos agentūros veiklos rezultatais susijusiai informacijai pristatyti.
2020-05-06
Energijos sutaupymų susitarimų priemonės – galimybės taupyti energiją galutiniam vartotojui

Lietuva, prisidėdama prie Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo bendro tikslo iki 2020 metų padidinti energijos vartojimo efektyvumą 20 proc., įsipareigojo 2014–2020 metų laikotarpiu sutaupyti 11,67 TWh galutinės energijos. Tuo tikslu sudaromi energijos sutaupymo susitarimai yra skirti skatinti taupyti energiją visose Lietuvos Respublikos ūkio srityse, didinant energijos vartojimo efektyvumą, mažinant energijos vartojimo neigiamą poveikį aplinkai bei vartotojui pagal kasdienius jo energijos vartojimo duomenis sudaro galimybes planuotis vartojimą, rinktis ekonomiškai patrauklesnius energijos vartojimo planus.

2020-05-06
Pastatų energijos vartojimo auditų rengimo eiga, siekiant gauti VIPA paramą viešųjų pastatų modernizavimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra deda pastangas inicijuoti statybos sektoriaus stimuliavimą gerinant sąlygas viešųjų pastatų modernizavimui. Iš anksto atliktas numatomo modernizuoti viešojo pastato energijos vartojimo auditas yra viena iš paramos gavimui teikiamos paraiškos dalių. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra vykdydama atliktų auditų patikrą ir reguliariai rengdama metodinę medžiagą energijos vartojimo auditų kokybei gerinti taip pat prisideda stimuliuojant šalies ekonomiką. 

2020-04-30
Parengtas audito užsakovo pateikiamos informacijos sąrašas pastato auditui atlikti

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė informacijos sąrašą viešųjų pastatų valdytojams, planuojantiems pastatų modernizavimą. Kviečiame pasinaudoti minėtu informacijos sąrašu, skirtu energijos vartojimo audito užsakovams iš anksto įvertinti, kokia informacija auditui atlikti yra reikalinga. Atsakingai pasiruošus informacijos rinkinį iki kontakto su auditoriumi, gali būti ženkliai sumažinama energijos vartojimo audito atlikimo trukmė ir padidintas našumas.

2020-03-03
Konferencija „ENERGETIKA 2020“
2020 m. vasario 20 dieną Kauno technologijos universitete surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai ir galimybės bei pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.
2019-06-29
Seime surengta diskusija apie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus ir artėjančius aukcionus
2019 m. birželio 28 d., penktadienį, Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija (EDPK) kartu su Lietuvos vėjo elektrinių asociacija surengė apskritojo stalo diskusiją „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų plėtra Lietuvoje artimiausiais metais“. Renginį moderavo EDPK pirmininkas Virgilijus Poderys.
2019-06-06
Konferencijoje aptartos geoterminės energijos panaudojimo galimybės
Birželio 3 d., Seime buvo surengta konferencija „Geotermija Lietuvai“. Konferencijos tikslas buvo – supažindinti visuomenę su geoterminės energijos panaudojimo galimybėmis, pateikti jau egzistuojančius pavyzdžius, nustatyti geoterminės energijos panaudojimo Lietuvoje plėtros gaires...