AKTUALU!

 Finansinės paramos priemonės, skirtos buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams 

PLAČIAU

 Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį

PLAČIAU

► ARCHYVAS
2021-10-20
Energetikos studentams – užduotis apie vėjo elektrinių parką Baltijos jūroje

Lietuvos energetikos agentūros atstovai Kaune aukštųjų mokyklų studentams pristatė vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje projekto iššūkius. Agentūros pasiūlyta užduotis studentams – kaip panaudoti perteklinę elektros energiją vandenilio gamybai. Planuojama, kad pastačius vėjo jėgainių parką Baltijos jūroje, rinkoje atsiras daug perteklinės elektros energijos. Ji gali būti panaudota vandenilio gamybai elektrolizės būdu, kuris vėliau būtų naudojamas tinklo balansavimui, transportui ir pramonėje.

2021-09-22
Didžiausi energijos suvartojimai – transporto sektoriuje
Tarptautinę dieną be automobilio Lietuva mini kviesdama bent vieną dieną praleisti be asmeninio automobilio – eiti į darbą pėsčiomis ar naudotis viešuoju transportu. Pagrindinis siekis – sumažinti oro taršą miestuose ir priminti apie alternatyvius keliavimo būdus. Tačiau transporto sektorius Lietuvoje yra ne tik didžiausias teršėjas, bet ir didžiausias energijos vartotojas.
2021-09-14
GovTech iššūkių pristatyme – kuriamas sutaupytos energijos ir CO2 matavimo sprendimas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros suorganizuotame renginyje  „GovTech Demo Day“ startuoliams, įmonėms ir technologijų specialistams pristatė projektą  „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas“. Lietuvos energetikos agentūra kviečia IT sprendimų kūrėjus ir inovatorius prisidėti prie sprendimo, skirto apskaičiuoti asmens sutaupomą energiją ir sukuriamą CO2 pėdsaką, sukūrimo. Sprendimo sukūrimas finansuojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros skiriamomis lėšomis. 

2021-09-09
IT rinkos dalyviai kviečiami dalyvauti konsultacijose, skirtose taikomajai programai „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas“ sukurti

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra numato pirkti „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimo“ sukūrimo produktą. Tai bus IT sprendimas, kuris suteiks galimybę kiekvienam vartotojui įvertinti suvartotos energijos efektyvumą. Tuo tikslu Agentūra kviečia IT rinkos dalyvius, institucijas, kitus suinteresuotus ekspertus pateikti įžvalgas dėl šiam sprendimui keliamų reikalavimų. Atsižvelgdama į suteiktas konsultacijas, Agentūra CVP IS priemonėmis planuoja „Microsoft Teams“ platformoje organizuoti susitikimą su potencialiais tiekėjais.

2021-09-08
Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2020 metais dokumentų tikrinimą

Su energijos vartojimo efektyvumu susijusiam vartotojo elgesiui daugiausia įtakos turi vartotojo žinios ar jų trūkumas. Siekiama didinti vartotojų sąmoningumą taikant švietimo ir konsultavimo priemones. Svarbu, kad vartotojas atkreiptų dėmesį į švietimo ir konsultavimo priemones, nes tai formuoja vartojimo įpročius ir lemia vartotojo elgsenos pokyčius. Pasikeitus vartotojų įpročiams ir imantis energijos taupymo individualių veiksmų, pastebimas energijos vartojimo sumažėjimas, kas apsprendžia mažesnes išlaidas energijai bei globaliu mastu mažina aplinkos taršą.

2021-09-02
Atsinaujinančių energijos išteklių 2020 m. svarbiausi rodikliai

Spartėjant klimato kaitai Lietuvoje vis labiau įsibėgėja žaliosios energetikos plėtra. Žalioji energetika įgauna pagreitį dar ir dėl to, kad atsinaujinančių energijos išteklių srityje Lietuva turi tiek nacionalinių, tiek ir Europos Sąjungos keliamų įsipareigojimų.
   Siekiant įgyvendinti tuos įsipareigojimus, atsinaujinančių energijos išteklių plėtra šalyje yra vykdoma remiantis nacionaliniais dokumentais, kuriuose yra numatyti ilgalaikiai šalies tikslai energetikos srityje bei nustatyti siektini atsinaujinančių energijos išteklių dalies tikslai iki 2050 metų. Šių tikslų įgyvendinimą objektyviai parodo statistinis pasiektų atsinaujinančių energijos išteklių plėtros rezultatų įvertinimas.

2021-06-29
Įvyko Lietuvos energetikos agentūros organizuotas renginys „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: nauda, galimybės ir sėkmės istorijos“

2021 m. birželio 29 d. viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra suorganizavo nuotolinį renginį, skirtą energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams užsakovams. Renginyje buvo aptarta energijos vartojimo auditų rinkos situacija, pristatytos finansinės paramos priemonės energijos vartojimo projektų įgyvendinimui pramonės įmonėse bei įgyvendintų projektų pavyzdžiai pačių auditorių ir įmonių.

2021-06-22
Nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

2021 m. birželio 22 d. įvyko VšĮ Lietuvos energetikos agentūros renginys apie energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose aktualijas, kuriame dalyvavo 27 auditoriai. Renginio metu buvo apžvelgtos energijos vartojimo efektyvumo didinimo perspektyvos ir vykstanti viešųjų pastatų modernizacija, pristatyti auditų kokybės tikrinimo rezultatai bei minėtos agentūros atliekamos energijos vartojimo auditų kokybės patikros procedūros.

2021-03-15
Diskusija „Prieinama ir darni energija – ar tai jau Lietuvos realybė?“
Diskusijos metu apžvelgiamas 7-tas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslas: užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.