Aktuali AEI

statistika

Finansinė parama ir kompensacijos

Kviečiame pastatų auditorius dalyvauti apklausoje

AKTUALU!

 Finansinės paramos priemonės, skirtos buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams 

PLAČIAU

 Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį

PLAČIAU

► ARCHYVAS
2021-06-08
Įvyks renginys „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: nauda, galimybės ir sėkmės istorijos“

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra kviečia į 2021 m. birželio 29 d. vyksiantį nuotolinį renginį, skirtą energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams užsakovams. Šio renginio tikslas – rinkos situacijos aptarimas su audito užsakovų suinteresuotąja grupe, finansavimo galimybių ir gerųjų praktikų pristatymas. Norintiems dalyvauti šiame renginyje reikia iki 2021 m. birželio 25 d. užsiregistruoti.

2021-06-01
Įvyks nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra numato 2021 m. birželio 22 d. surengti apie energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose aktualijas renginį. Šio renginio tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimo perspektyvų viešuosiuose pastatuose apžvalga, auditų kokybės tikrinimo rezultatų pristatymas, diskusija auditų atlikimo proceso tobulinimo tema.

2021-05-20
Kviečiame registruotis į energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas numato 2021 m. birželio 28–2021 m. liepos 2 dienomis surengti nuotolinius energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus. Registracijos į šiuos mokymo kursus pabaiga – 2021 m. birželio 7 d.

2021-05-10
Lietuvos energetikos agentūra teikia ataskaitą apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2020 metais

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė ir pateikė Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai apibendrintą ataskaitą apie susitarimų, kurie yra sudaromi tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių, įgyvendinimą 2020 metais.

Ataskaitoje pateikiami preliminarūs duomenys apie sutaupytos energijos kiekį. Galutinis sutaupytos energijos kiekis bus apskaičiuotas atlikus minėtų operatorių pateiktų dokumentų tikrinimą.

2021-04-30
Galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla 2020 metais

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kasmet rengia apibendrintą informaciją apie tai, kaip energijos tiekėjai įgyvendina susitarimus dėl galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklų, kuriuos sudaro su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Minėtoje informacijoje akcentuojamos švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklos, galutinės energijos vartotojų skaičius ir šių vartotojų grupės bei ŠKP poveikio efektyvumas. Tuo tikslu tiekėjai už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP atsiskaito Energetikos ministerijai nustatytąja tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

2021-03-22
„Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės sukvietė aptarti energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo kliūtis ir galimybes

2021-03-18 įvyko projekto „Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės, prie kurių suorganizavimo Lietuvoje prisidėjo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius. Šiame tarptautiniame renginyje buvo siekiama išgirsti iš verslo atstovų apie jų sėkmingai įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo priemonių praktiką, pastebimas kliūtis ir sužinoti apie paramos poreikį sklandesniam efektyvumo didinimo priemonių taikymui.

2021-03-15
Diskusija „Prieinama ir darni energija – ar tai jau Lietuvos realybė?“
Diskusijos metu apžvelgiamas 7-tas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslas: užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.
2020-07-02
Energetikos ministerijos spaudos konferencija apie saulės energetiką
2020 m. liepos 1 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, renginio metu pristatytos nuo 2020 m. liepos 1 d. startavusios finansinio skatinimo priemonės gyventojams ir verslui saulės elektrinėms nutolusiuose saulės parkuose įsigyti, taip pat pristatytos saulės energijos vartojimo tendencijos individualiuose namuose ir versle.
2020-03-03
Konferencija „ENERGETIKA 2020“

2020 m. vasario 20 d. įvyko Kauno technologijos universiteto ir partnerių surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai bei galimybės, pristatyti pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.