Aktuali AEI

statistika

Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams

Kviečiame pastatų auditorius dalyvauti apklausoje

Savivaldybių darnios

Energetikos plėtros

Pažangos vertinimas 2020 m.

AKTUALU!

 Finansinės paramos priemonės, skirtos buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams 

PLAČIAU

 Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį

PLAČIAU

► ARCHYVAS
2021-04-30
Galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veikla 2020 metais

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra kasmet rengia apibendrintą informaciją apie tai, kaip energijos tiekėjai įgyvendina susitarimus dėl galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo veiklų, kuriuos sudaro su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. Minėtoje informacijoje akcentuojamos švietimo ir konsultavimo priemonių (toliau – ŠKP) veiklos, galutinės energijos vartotojų skaičius ir šių vartotojų grupės bei ŠKP poveikio efektyvumas. Tuo tikslu tiekėjai už paskutiniais praėjusiais metais įgyvendintas ŠKP atsiskaito Energetikos ministerijai nustatytąja tvarka iki einamųjų metų vasario 15 d.

2021-03-22
„Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės sukvietė aptarti energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo kliūtis ir galimybes

2021-03-18 įvyko projekto „Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės, prie kurių suorganizavimo Lietuvoje prisidėjo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius. Šiame tarptautiniame renginyje buvo siekiama išgirsti iš verslo atstovų apie jų sėkmingai įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo priemonių praktiką, pastebimas kliūtis ir sužinoti apie paramos poreikį sklandesniam efektyvumo didinimo priemonių taikymui.

2021-03-19
Energijos vartojimo auditas didelėse įmonėse
Įmonės, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (t. y. didelės įmonės), privalo atlikti energijos vartojimo auditą.
2021-03-18
Prasidėjo specialiojo plano rengimo ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo darbai jūrinio vėjo parkų vystymo projekte
Lietuvos energetikos agentūrai atlikus tarptautinio viešojo pirkimo procedūras ir nustačius jo laimėtoją, Lietuvos energetikos ministerija pasirašė sutartį su UAB „Ardynas“, kuri turi ilgametę patirtį ypatingos svarbos statinių projektavimo ir poveikio aplinkai vertinimo bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityse.
2021-03-01
Energijos vartojimo efektyvumo priemonių diegimas įmonėse, susigrąžinusiose VIAP įmokas
LR Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 182 nustatyta viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos dalies susigrąžinimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka elektros energijai imlios įmonės gali pasinaudoti lengvata mokant už viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje atitinkančias paslaugas (VIAP).
2021-02-26
Šiais metais priemonę „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ administruoja APVA.
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra 2020 m. sėkmingai administravo „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ priemonę. Šiais metais priemonę administruoja APVA.
2021-03-15
Diskusija „Prieinama ir darni energija – ar tai jau Lietuvos realybė?“
Diskusijos metu apžvelgiamas 7-tas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslas: užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.
2020-07-02
Energetikos ministerijos spaudos konferencija apie saulės energetiką
2020 m. liepos 1 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, renginio metu pristatytos nuo 2020 m. liepos 1 d. startavusios finansinio skatinimo priemonės gyventojams ir verslui saulės elektrinėms nutolusiuose saulės parkuose įsigyti, taip pat pristatytos saulės energijos vartojimo tendencijos individualiuose namuose ir versle.
2020-03-03
Konferencija „ENERGETIKA 2020“

2020 m. vasario 20 d. įvyko Kauno technologijos universiteto ir partnerių surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai bei galimybės, pristatyti pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.