Savivaldybių darnios

Energetikos plėtros

Pažangos vertinimas 2020 m.

Aktuali AEI

statistika

SND balionų daugiabučiuose

pakeitimas kitais energijos šaltiniais

Kviečiame pastatų auditorius dalyvauti apklausoje

Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams

AKTUALU!

 Projektas "Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais"...

PLAČIAU

 Finansinės paramos priemonės, skirtos buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams 

PLAČIAU

 Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį

2020-11-27
Atliktas savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimas 2020 m.
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra 2020 metais atliko antrąjį Lietuvos savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimą pagal jų pasiektą pažangą atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityse.
2020-11-24
Iki gruodžio 10 d. pratęsiamas terminas dujų balionų daugiabučiuose keitimo alternatyviais energijos šaltiniais darbams atlikti.
Visus darbus būtina atlikti iki gruodžio 10 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus ESO. Daugiabučio namo atstovas reikiamą informaciją, įskaitant pasirinktą išlaidų apmokėjimo būdą, ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikia ESO ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.
2020-11-18
Paskelbtas viešasis pirkimas vėjo elektrinių parko plėtros Baltijos jūroje projekte.
Viešasis pirkimas atliekamas atviro konkurso būdu, siekiant atrinkti kompetentingą tiekėją, kuris parengtų teritorijos, numatytos vėjo elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, specialųjį planą ir atliktų jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
2020-11-11
Apklausa, norintiems tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) siekia nustatyti auditorių pastatuose kursų poreikį. Kviečiame asmenis, kurie pageidautų tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose, užpildyti pateiktą apklausą.
2020-10-28
Registracija į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!
Vilnius Tech kviečia registruotis į energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus!
2020-10-26
Projekto ENSMOV pristatymas-diskusija „Energijos taupymas – siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo“
2020 m. spalio 21 d. įvyko projekto ENSMOV pristatymas-diskusija  „Energijos taupymas – siekiant geresnio priemonių įgyvendinimo“. Susitikimo metu Lietuvos energetikos agentūros specialistai pristatė projektą ENSMOV suinteresuotosioms šalims.
2020-07-02
Energetikos ministerijos spaudos konferencija apie saulės energetiką
2020 m. liepos 1 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, renginio metu pristatytos nuo 2020 m. liepos 1 d. startavusios finansinio skatinimo priemonės gyventojams ir verslui saulės elektrinėms nutolusiuose saulės parkuose įsigyti, taip pat pristatytos saulės energijos vartojimo tendencijos individualiuose namuose ir versle.
2020-03-03
Konferencija „ENERGETIKA 2020“

2020 m. vasario 20 d. įvyko Kauno technologijos universiteto ir partnerių surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai bei galimybės, pristatyti pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.

2019-06-29
Seime surengta diskusija apie Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus ir artėjančius aukcionus
2019 m. birželio 28 d., penktadienį, Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija (EDPK) kartu su Lietuvos vėjo elektrinių asociacija surengė apskritojo stalo diskusiją „Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų plėtra Lietuvoje artimiausiais metais“. Renginį moderavo EDPK pirmininkas Virgilijus Poderys.