Aktuali AEI

statistika

AKTUALU!

 Finansinės paramos priemonės, skirtos buitiniams energijos vartotojams, viešosios paskirties pastatų valdytojams, pramonės įmonėms, transporto infrastruktūros administratoriams, kitiems subjektams 

PLAČIAU

 Kompensacijos nepasiturintiems energijos vartotojams už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį

PLAČIAU

► ARCHYVAS
2021-07-19
2020 m. II pusmečio energijos vartojimo auditų įrenginiuose ir technologiniams procesams ataskaitų atitikties patikra

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliko visų energijos vartojimo auditorių ir didelių įmonių pateiktų 2020 m. II pusmečio energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikrą Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos reikalavimams.
   Atliekant tokias patikras yra siekiama pagerinti atliekamų auditų rezultatyvumą ir kokybę, užtikrinti vertę audito užsakovams bei auditoriams sudaryti kokybe pagrįstas konkurencijos sąlygas.

2021-07-15
Lietuvos energetikos agentūrai vadovaus Virgilijus Poderys

Lietuvos energetikos agentūra turi naują vadovą. Juo tapo energetikos ekspertas Virgilijus Poderys.
   „Pagrindinis mano tikslas – sukurti stiprų bei lyderiaujantį energetikos kompetencijų centrą. Ypatingai daug dėmesio skirsime duomenų analizei ir modeliavimui, energetikos inovacijoms, atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui, siekiant saugios ir tvarios šalies energetikos ateities“, – sako naujasis agentūros direktorius V. Poderys.

2021-06-30
Lietuvos pažanga siekiant energijos vartojimo efektyvumo tikslų 2019 metais

Siekiant sumažinant energetikos sektoriaus poveikį klimato kaitai, Lietuva, įgyvendindama Direktyvą dėl energijos vartojimo efektyvumo, buvo įsipareigojusi iki 2020 metų sutaupyti 11,67 TWh energijos. Tuo tikslu Lietuvoje įgyvendintos energijos taupymo priemonės transporto, pastatų, paslaugų, pramonės ir kituose šalies ūkio sektoriuose bei apie pasiektą pažangą parengta ir Europos Komisijai pateikta nacionalinė ataskaita.

2021-06-08
Įvyks renginys „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse: nauda, galimybės ir sėkmės istorijos“

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra kviečia į 2021 m. birželio 29 d. vyksiantį nuotolinį renginį, skirtą energijos vartojimo audito įrenginiuose ir technologiniams procesams užsakovams. Šio renginio tikslas – rinkos situacijos aptarimas su audito užsakovų suinteresuotąja grupe, finansavimo galimybių ir gerųjų praktikų pristatymas. Norintiems dalyvauti šiame renginyje reikia iki 2021 m. birželio 25 d. užsiregistruoti.

2021-06-01
Įvyks nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra numato 2021 m. birželio 22 d. surengti apie energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose aktualijas renginį. Šio renginio tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimo perspektyvų viešuosiuose pastatuose apžvalga, auditų kokybės tikrinimo rezultatų pristatymas, diskusija auditų atlikimo proceso tobulinimo tema.

2021-05-20
Kviečiame registruotis į energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus

Vilniaus Gedimino technikos universitetas numato 2021 m. birželio 28–2021 m. liepos 2 dienomis surengti nuotolinius energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus. Registracijos į šiuos mokymo kursus pabaiga – 2021 m. birželio 7 d.

2021-03-15
Diskusija „Prieinama ir darni energija – ar tai jau Lietuvos realybė?“
Diskusijos metu apžvelgiamas 7-tas Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslas: užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.
2020-07-02
Energetikos ministerijos spaudos konferencija apie saulės energetiką
2020 m. liepos 1 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, renginio metu pristatytos nuo 2020 m. liepos 1 d. startavusios finansinio skatinimo priemonės gyventojams ir verslui saulės elektrinėms nutolusiuose saulės parkuose įsigyti, taip pat pristatytos saulės energijos vartojimo tendencijos individualiuose namuose ir versle.
2020-03-03
Konferencija „ENERGETIKA 2020“

2020 m. vasario 20 d. įvyko Kauno technologijos universiteto ir partnerių surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai bei galimybės, pristatyti pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.