Energijos vartojimo auditas

Energijos vartojimo audito metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, transporto priemonėse, įrenginiuose ir technologiniams procesams arba bendros energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos, reikalingos teikiant viešąsias ar privačias paslaugas, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos išteklių ir (ar) energijos taupymo priemonės ir pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui.

Administracinės paslaugos „Atestato suteikiančio teisę atlikti energijos vartojimo auditus išdavimas“ teikimo aprašymas (PASIS) (PDF)

(atnaujinta 2024-01-26) (PDF)
(2011-01-01–2024-01-31) (veikia su ne žemesne kaip Excel 2007 versija)

● Pagrindiniai teisės aktai