Energijos vartojimo auditas

Energijos vartojimo audito metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, transporto priemonėse, įrenginiuose ir technologiniams procesams arba bendros energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos, reikalingos teikiant viešąsias ar privačias paslaugas, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos išteklių ir (ar) energijos taupymo priemonės ir pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui.


Auditorių sąrašas (atnaujinta 2020-03-30) (PDF)

Dienolaipsnių skaičiuoklė (2014-01-01÷2020-03-31) (veikia su ne žemesne kaip Excel 2007 versija)


Pagrindiniai teisės aktai
Mokymų reglamentavimas

Suteikta teisė rengti mokymo kursus:

Rengiami mokymų kursai

Mokymo kursus energijos vartojimo auditui atlikti rengia: