Naujiena

Atlikta AB "Energijos skirstymo operatorius" patikra

2019 08 28

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama Valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) administratoriaus funkcijas ir:

– vadovaudamasi Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1-207 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 61 punktu,

– vadovaudamasi Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų finansų kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 1-30 „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 84 punktu,

– vykdydama 2019 m. birželio 4 d. sutarties tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros ir AB "Energijos skirstymo operatorius" dėl Fondo lėšų skyrimo Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 2.3.1 priemonei „Kompensuoti subjektams, užtikrinantiems elektros energijos visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 ir 2019 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai“ (toliau – priemonė) įgyvendinti reikalavimus,

– vykdydama priemonės įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę,

– atsižvelgdama į priemonės įgyvendinimo riziką,

atliko AB "Energijos skirstymo operatorius" paskesniąją patikrą vietoje, kurios metu buvo tikrinamas Fondo lėšomis finansuojamos priemonės įgyvendinimas.


Atlikta AB "Energijos skirstymo operatorius" patikra