Apie mus

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 4 straipsnio 1 ir 4 dalimis ir 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalies 3, 5 ir 7 punktais ir įgyvendindama Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nutarė  įsteigti viešąją įstaigą Lietuvos energetikos agentūrą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 954 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros steigimo ir valstybės turto investavimo“).

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai pavesta įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.