Interaktyvi platforma


Projektas „Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas“

Projektą įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (Projekto vykdytojas), kartu su projekto partneriu viešąją įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) (Projekto partneris).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-07-14–2024-04-30.

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, savivaldybės, verslo subjektai, mažos ir vidutinės įmonės, asociacijos, visuomenė.

Agentūra atsakinga už projekto veiklų ir rezultatų viešinimą bei pristatymą. Projekto įgyvendinimo plane numatyta rengti pristatymus savivaldybėms, organizuoti kitus viešinimo renginius, kurių metu visuomenė ir kiti suinteresuoti asmenys galėtų susipažinti su aktualia informacija apie nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo ir skatinimo tikslus. Agentūra taip pat įpareigota prisidėti kuriant ir tobulinant duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį, o taip pat sukuriant internetinį portalą apie savivaldybių agreguotus energetikos infrastruktūros duomenis elektros ir šilumos gamybos srityse. Užbaigus projektą Agentūra, toliau nuolat rinks, kaups, atnaujins  energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu rengs energetikos sektoriaus raidos analizę.