Paslaugos

Teisės aktų nustatytų dokumentų,
kurių turėjimas patvirtina viešojo administravimo subjekto suteikiamos teisės įgijimą,
išdavimas