ENSMOV PlusProjektas „ENSMOV Plus“

Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) 8 straipsnyje (iki 2023 m. – 7 str.) reikalaujama, kad valstybės narės įgyvendintų energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemą arba alternatyvias priemones, kad per įpareigojimų laikotarpį (šiuo metu 2021–2030 m.) būtų pasiektas bendras energijos taupymo tikslas.

Projektas „ENSMOV Plus“ yra trejų metų trukmės Europos LIFE programos projektas, kuris buvo pradėtas įgyvendinti 2022 m. gruodžio mėnesį. Jis grindžiamas ankstesniu ENSMOV projektu, kuriuo siekiama teikti paramą valdžios institucijoms ir pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinant EED 8 straipsnį (iki 2023 m. – 7 str.).

Projekto „ENSMOV Plus“ įgyvendinimo metu vykdoma veikla ir ištekliai apima visą politikos ciklą, palengvina dalijimąsi patirtimi ir užtikrina, kad žinias ir informaciją būtų lengva rasti ir naudoti. Projekte sprendžiami tiek trumpalaikiai ir konkretūs klausimai, tiek ilgalaikiai strateginiai požiūriai, skirti energijos vartojimo efektyvumo politikos veiksmingumui didinti. Pagrindinis dėmesys projekte skiriamas iššūkiams, susijusiems su 2023 m. priimta nauja Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (EED) redakcija ir jos sąsajomis su platesniu Europos Sąjungos „Fit-for-55“ paketu, kuris yra dalis ES  Europos žaliojo kurso strategijos ir skirtas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms iki 2030 m. sumažinti 55 proc.

Įgyvendinant projektą taip pat toliau plėtojama ENSMOV dalijimosi žiniomis platforma, kurioje galima rasti visą svarbią informaciją apie EED 8 straipsnį ir jo įgyvendinimą.

Projekto „ENSMOV Plus“ įgyvendinimo konsorciumą sudaro 12 valstybių narių partnerių: Austrijos, Kroatijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Vengrijos, Italijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Rumunijos ir Slovėnijos.