PA Energy

Projektas „PA Energy“

Bendrojoje ES Baltijos jūros regiono (BJR) strategijos Energetikos politinėje kryptyje ir Baltijos valstybių energijos rinkų integravimo (BEMIP) veiksmų planuose pabrėžiama regioninio bendradarbiavimo svarba. Šio bendradarbiavimo veiklos neatsiejamos nuo ES energetikos politikos tikslų.