Kontaktai

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

Įmonės kodas 304937660
Juridinių asmenų registras
Tel. 8 613 61 536
Adresas: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius

Darbuotojų kontaktai

Vardas ir pavardė

Pareigos

Tel. Nr.

El. p. adresas

 Darius Biekša

 Direktorius

 8 610 00 493

 Darius.Bieksa@ena.lt

 Ana Selčinskienė

 Patarėja

 8 613 24 638

 Ana.Selcinskiene@ena.lt

Energetikos tyrimų ir stebėsenos skyrius

 Tadas Norvydas

 Skyriaus vadovas

 8 680 70 589

 Tadas.Norvydas@ena.lt

 Vytаutаs Аbrutis

 Vyriausiasis specialistas

 8 694 41 243

 Vytautas.Abrutis@ena.lt

 Gabrielė Daugirdaitė

 Vyriausioji specialistė

 8 619 73 612

 Gabriele.Daugirdaite@ena.lt

 Kęstutis Kažukauskas

 Vyriausiasis specialistas

 8 619 46 078

 Kestutis.Kazukauskas@ena.lt

 Aušra Kliukaitė

 Vyriausioji specialistė

 8 680 13 984

 Ausra.Kliukaite@ena.lt

Energijos vartojimo efektyvumo skyrius

 Karolis Januševičius

 Skyriaus vadovas

 8 615 39 885

 Karolis.Janusevicius@ena.lt

 Laura Juršėnaitė

 Vyriausioji specialistė

 8 619 49 667

 Laura.Jursenaite@ena.lt

 Aistė Lankininkaitė

 Vyriausioji specialistė

 8 613 54 704

 Aiste.Lankininkaite@ena.lt

 Laima Narsutytė

 Vyriausioji specialistė

 8 617 60 567

 Laima.Narsutyte@ena.lt

Naftos produktų atsargų skyrius

 Vaclovas Malinauskas

 Skyriaus vadovas

 8 610 21 780

 Vaclovas.Malinauskas@ena.lt

 Dainius Janėnas

 Vyriausiasis specialistas

 8 611 18 587

 Dainius.Janenas@ena.lt

Ignalinos atominės elektrinės fondo administravimo skyrius

 Roman Bykov

 Skyriaus vadovas

 8 619 69 044

 Roman.Bykov@ena.lt

 Aušra Baltrušaitytė

 Vyriausioji specialistė

 8 680 12 915

 Ausra.Baltrusaityte@ena.lt

Ryšių su visuomene ir administravimo skyrius

 Matas Kėblis

 Ryšių su visuomene specialistas

 8 696 35 825

 Matas.Keblis@ena.lt

 Lina Žongolavičiūtė

 Teisininkė

 8 613 91 279

 Lina.Zongolaviciute@ena.lt

 Birutė Striaukienė

 Buhalterė

 8 615 71 377

 Birute.Striaukiene@ena.lt

 Ramutė Masiulienė

 Bendrųjų reikalų specialistė

 8 613 61 536

 Ramute.Masiuliene@ena.lt