Informacija apie paslaugų teikimą

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo reikalavimais, teikia ūkio subjektams paslaugas, susijusias su naftos produktų atsargų kaupimu ir tvarkymu. 

Planuodamos kaupti naftos produktų valstybės atsargas įpareigotos įmonės kiekvienais metais gali pasirinkti:

  • arba sudaryti su Agentūra susitarimus dėl viso ar dalies joms nustatyto privalomo sukaupti ir tvarkyti atsargų kiekio; 
  • arba savarankiškai savo lėšomis organizuoti viso ar dalies joms nustatyto privalomo sukaupti ir tvarkyti atsargų kiekio kaupimą ir tvarkymą. 


Įpareigotosios įmonės, norėdamos pasinaudoti galimybe kaupti naftos produktų valstybės atsargas susitarimų su Agentūra pagrindu, apie savo pasirinkimą dėl ateinančių metų privalo informuoti Agentūrą ne vėliau kaip likus 170 dienų iki kitos metinės atsargų kaupimo užduoties nustatymo. Jeigu įpareigotosios įmonės apie savo pasirinkimą informuoja pavėluotai, Agentūra turi teisę nuspręsti, ar sudaryti susitarimus su įpareigotosiomis įmonėmis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1901 patvirtintų Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo reglamentavimo, tvarkymo, kaupimo, naudojimo ir priežiūros taisyklių 15 punktu, ūkio subjektas, pageidaujantis su Agentūra Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos atsargų įstatymo nustatyta tvarka sudaryti sutartį dėl naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo, kartu su prašymu Agentūrai privalo pateikti ne mažesnės kaip 10 proc. numatomos sudaryti sutarties vertės prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris skirtas ūkio subjekto įsipareigojimams dėl Agentūrai pateikto prašymo užtikrinti. 

Tinkamu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu laikoma Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nustatyta finansinė garantija ar finansinis laidavimas, draudimo bendrovės laidavimo raštas arba ūkio subjekto lėšos, pervedamos į Agentūros nurodytą banko sąskaitą pagal raštišką ūkio subjekto ir Agentūros susitarimą dėl tokio prievolių įvykdymo užtikrinimo.

Ūkio subjekto Agentūrai pateikiamas prievolių užtikrinimo galiojimą užtikrinantis dokumentas turi būti suderintas su Agentūra.

Su Agentūra sudarytoje sutartyje dėl naftos produktų kaupimo ir tvarkymo ūkio subjektui nustatytų prievolių vykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda ir (ar) delspinigiais).

Išsamesnė informacija: Valstybės naftos produktų atsargų skyriaus projektų vadovas Dainius Janėnas,
el. p. [email protected], tel. 8 611 18 587. 

Naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifai

Įpareigotųjų įmonių prašymų dėl centralizuoto naftos produktų atsargų kaupimo ir tvarkymo pateikimo ir vykdymo tvarkos aprašas (PDF)