NENS įgyvendinimo stebėsena

Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros viena iš pagrindinių veiklos rūšių, nustatytų jos įstatuose, yra padėti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (toliau – NENS) įgyvendinimą, NENS įgyvendinimo priemonių plano parengimą ar jo atnaujinimą ir vykdyti NENS įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

Minėta veiklos rūšis apima šias funkcijas:

  • vertinti NENS įgyvendinimo priemonių poveikį, teikti siūlymus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;
  • atlikti NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, rengti ir teikti NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.