Energijos tiekėjų susitarimų įgyvendinimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslais víenos iš Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme Nr. XII-2702 numatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių yra susitarimai su įmonėmis (įskaitant energetikos įmones), kurie skatina diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones ir kurių poveikis yra galutinės energijos suvartojimo mažinimas. Tai: