Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas

Apie paramą privačioms elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti

Jungtiniu projektu „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ siekiama tiesiogiai spręsti privačių elektromobilių (toliau – EV) įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problemą, finansuojant įprastos ir vidutinės galios įkrovimo prieigų įrengimą individualiuose namuose ir šalia daugiabučių namų, kur gyvena daugiausiai šalies gyventojų ir potencialių EV naudotojų. Taip pat jungtiniu projektu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams įkrauti EV darbovietėse. 

Įrengtos EV įkrovimo prieigos skatins taršių transporto priemonių pakeitimą į netaršias transporto priemones – tokiu būdu jungtinis projektas tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą Naujos kartos Lietuva

Projekto tikslas: EV įkrovimo tinklo plėtra Lietuvoje, įrengiant privačias įkrovimo prieigas.

Projektą įgyvendina ir kvietimus teikti paraiškas gyventojams bei juridiniams asmenims skelbia Lietuvos energetikos agentūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projekto finansavimo sąlygų aprašu. Planuojama, kad pirmieji kvietimai teikti paraiškas startuos 2022 m. rugsėjo mėnesį.

Projekto tikslinės grupės ir finansavimo intensyvumas (nuo fiksuoto įkainio):

 • Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas (3,7–11 kW galios) nuosavybės teise valdomuose nekilnojamo turto objektuose (individualiuose namuose/soduose).
  Finansavimo intensyvumas – 40 proc.
 • Fiziniai  asmenys, siekiantys įsirengti EV įkrovimo prieigas (3,7–11 kW galios) nuosavybės teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose daugiabučiame name ar daugiabučio namo sklype.
  Finansavimo intensyvumas – 60 proc.
 • Juridiniai asmenys – daugiabučio bendrojo naudojimo turto objektų valdytojai, siekiantys įrengti EV įkrovimo prieigas (7-22 kW galios) daugiabučio namo gyventojų teisėtais pagrindais bendrai valdomuose nekilnojamo turto objektuose daugiabučio namo gyventojų reikmėms.
  Finansavimo intensyvumas – 80 proc.
 • Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, siekiantys įrengti EV įkrovimo prieigas (7-22 kW galios) savo darbuotojų reikmėms.
  Finansavimo intensyvumas – 30 proc.

Finasavimas skiriamas tik diegiant naują ir anksčiau nenaudotą įrangą bei susijusius komponentus.

Išlaidos, patirtos nuo pirmojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, yra laikomos tinkamomis.

Projekto rezultatas: 53 200 įrengtų ir pradėjusių veikti privačių EV įkrovimo prieigų skaičius namų ūkiuose, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose, darbovietėse iki 2026 m. kovo 31 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 44 mėnesiai (2022 09 – 2026 03).

Projekto biudžetas: 44 942 457,71 EUR. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ (44 552 506,4 Eur) ir Valstybės biudžeto (389 951,31 Eur) lėšos.

Projekto lėšos bus paskirstytos per 3 finansavimo etapus – atskirus kvietimus teikti paraiškas pagal pareiškėjų grupes.

Detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kt. bus nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Kontaktai: konsultavimas jungtinio projekto klausimais vykdomas elektroniniu paštu [email protected] ir tel. +370 687 98 039 darbo dienomis 9:00–12:00 ir 13:00—15:00 val. 


● Kvietimų kalendorius

Kvietimų teikti paraiškas laikotarpis

Preliminari kvietimų suma, EUR

Siektina reikšmė

  2022 09 – 2023 02

12 mln. eurų

15 462 įkrovimo prieigos

  2023 06 – 2023 12

20 mln. eurų

25 771 įkrovimo prieiga

  2024 01 – 2024 06

9 mln. eurų

11 967 įkrovimo prieigos 

● Aktualu planuojantiems teikti paraiškas stotelėms įsirengti – techniniai reikalavimai

Siekiant gauti finansavimą turi būti įrengta:

 • kintamosios srovės stotelė su prieiga;
 • dinaminio galios valdymo funkcija;
 • ant žemės statoma stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę;
 • lauke įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IK-08 atsparumo smūgiams klasę ir ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę; 
 • viduje įrengiama stotelė su prieiga turi atitikti ne žemesnę kaip IP-44 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę;
 • diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai.
● Teisės aktai
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“.
● Įgyvendinimo statusas ir rezultatai

Gyventojai lenkia daugiabučių namų bendrijas ir darbovietes savo aktyvumu
įsirengiant privačias elektromobilių įkrovimo prieigas 

Lietuvos energetikos agentūra rengiasi skelbti naują kvietimų įsirengti privačias elektromobilių įkrovimo prieigas etapą, kuris turėtų prasidėti šių metų gegužės mėnesį. Jo metu planuojama paskirstyti apie 30 mln. Eur finansavimą.

Šiuo metu Lietuvos energetikos agentūra baigia įvertinti pirmojo kvietimų etapo metu gautas beveik 2500 gyventojų, darboviečių, daugiabučių namų bendrijų ir jų administratorių paraiškų, pagal kurias jie planuoja įsirengti beveik 3600 privačių elektromobilių įkrovimo prieigų individualiuose namuose, soduose,
privačiose ir bendrose gyventojams skirtose automobilių parkavimo vietose, garažuose bei darbovietėse. Joms įrengti prašoma beveik 2,8 mln. Eur finansavimo.

Daugiausiai – net 72 proc. visų pagal pateiktas paraiškas planuojamų įrengti privačių elektromobilių įkrovimo prieigų, arba daugiau kaip 2560, planuoja įsirengti fiziniai asmenys – individualių namų, sodų ir daugiabučių namų gyventojai. Dar apie 1000 įkrovimo prieigų darbuotojų reikmėms planuoja įrengti darbovietės, taip pat gyvenamųjų namų bendrijos ir jų administratoriai – gyventojų reikmėms.

Kvietimai teikti paraiškas skelbti atskiroms pareiškėjų grupėms: individualių namų savininkams, individualias parkavimo vietas turintiems daugiabučių namų gyventojams, daugiabučių namų bendrijoms, jų administratoriams ir darbovietėms.

Gautų paraiškų, planuojamų įrengti privačių elektromobilių įkrovimo prieigų bei prašomo finansavimo joms įrengti pasiskirstymas pagal atskiras pareiškėjų grupes pateikiamas žemiau.


Gautos paraiškos, planuojamos įrengti EV prieigos ir joms prašomas finansavimas


Didžiausią dalį (daugiau kaip 3150) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų planuojama įrengti Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose ir rajonuose –  tai sudaro  daugiau kaip 88 proc. visų pagal pateiktas paraiškas planuojamų įrengti įkrovimo prieigų.

Pagal jau įvertintas paraiškas skirtas daugiau kaip 1,4 mln. eurų finansavimas įsirengti daugiau kaip  2 300 privačių įkrovimo prieigų. Finansuojamos įprastos galios (3,7–22 kW) prieigos su privaloma stotelės dinaminio galios (apkrovos) valdymo funkcija. Fiziniai asmenys gali įsirengti iki 11 kW galios prieigas, juridiniai asmenys – iki 22 kW.