Tarptautiniai projektai

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra aktyviai siekia dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir taip kelti specialistų kompetencijos lygį bei geriau atlikti savo funkcijas. Šiais tikslais VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pastaruoju metu dalyvauja keturiuose tarptautiniuose projektuose:

  • ENSMOV
  • streamSAVE
  • CA-RES
  • CA-EED

Projektas „ENSMOV“ – pagal Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas.

Projektas „streamSAVE“ – energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Projektas „CA-RES“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti Direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją.

Projektas „CA-EED“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.