Tarptautiniai projektai

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra aktyviai siekia dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir taip kelti specialistų kompetencijos lygį bei geriau atlikti savo funkcijas. Šiais tikslais VšĮ Lietuvos energetikos agentūra pastaruoju metu dalyvauja šešiuose tarptautiniuose projektuose:

  • ENSMOV
  • streamSAVE
  • CA-RES
  • CA-EED
  • CommonAct
  • Interaktyvi platforma

Projektas „ENSMOV“ – pagal Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas.

Projektas „streamSAVE“ – energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Projektas „CA-RES“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti Direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją.

Projektas „CA-EED“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.

Projektas "CommonAct" - 2020 metų pirmame ketvirtyje inicijuotas ir finansavimą laimėjęs projektas skirtas pastatų energijos vartojimo efektyvumo komunikacijos strategijoms formuoti Baltijos jūros regiono šalyse.

Projektas „Interaktyvi platforma“ – „Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas“ yra skirtas išsamiai įvertinti šilumos ir vėsumos potencialą ir šio vertinimo išdavoje sukurti duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį.