EVE skatinimo ir viešinimo darbai

Vienas iš Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatytų energijos vartojimo efektyvumo didinimo Lietuvoje principų — aktyvaus energijos vartotojų mokymo ir švietimo principas. Kadangi energijos vartotojai, keisdami savo elgseną ir įpročius, gali prisidėti prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, stiprinamas energijos vartotojų mokymas ir švietimas