Vartotojams parduodamų naftos produktų kainos

Vykdant Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 1-52 „Dėl Informacijos apie vartotojams parduodamų naftos produktų ir naftos importą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai (toliau – Agentūra) pavesta kiekvieną savaitę teikti Europos Komisijai informaciją apie vartotojams parduodamų naftos produktų kainas.

Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, turinčios šalyje daugiau kaip 5 degalines, teikia Agentūrai informaciją apie jų degalinėse vartotojams parduodamų naftos produktų kainas.