PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!-

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa, prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


● Strateginio planavimo projektų vadovo (-ės)

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) ieško strateginio planavimo projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

-        aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimas;

-        ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis vykdant planavimo ir valdymo apskaitos funkcijas;

-        bent vienos užsienio kalbos mokėjimo žinios ne žemesniu nei B1 lygiu;

-        Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių strateginio valdymo sistemos išmanymas;

-        geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, mokėjimas dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

-        gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir rekomendacijas;

-        gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

-        savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

Privalumu laikytume:

-        aukštasisi išsilavinimas finansų ir (ar) ekonomikos srityje;

-        patirtis finansinių projektų valdymo srityje ir (ar) strateginio valdymo srityje;

-        mokėjimas dirbti su buhalterinėmis apskaitos programomis.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

-        organizuoti ir koordinuoti Agentūros veiklos strategijas, Agentūros veiklos planų rengimą;

-        nustatyta tvarka vykdyti Agentūros veiklos strategijos ir Agentūros veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę;

-        rengti Agentūros įvairių laikotarpių ūkinės finansinės veiklos rodiklių prognozes;

-        rengti informaciją įvairiems pristatymams apie faktinius ir planuojamus Agentūros ūkinės finansinės veiklos rezultatus;

-        dalyvauti planavimo ir valdymo apskaitos procesų tobulinimo projektuose;

-        pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis.

Ką siūlome mainais:

-        įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;

-        darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;

-        mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;

-        darbo užmokestį nuo 2100 iki 2400 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;

-        galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;

-        Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 2100 iki 2400 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; margarita.goncarova@ena.lt iki 2022-04-14

Kontaktinė informacija:

 tel. 8613 24 638

Skelbimas galioja iki 2021-04-14

● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai: 

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetikos arba ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityse; 

 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B1 lygiu; 

 • ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą žinojimas; 

 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 

 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 

 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas; 

 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas. 

 

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis): 

 • koordinuoti ir (arba) dalyvauti rengiant ir vykdant Skyriui priskirtų jungtinių projektų, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje, kitų energetikos sektoriaus priemonių, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis (toliau – energetikos sektoriaus finansavimo priemonės) kvietimus, teikti paraiškas finansavimui gauti, atlikti gautų paraiškų vertinimą ir atrinktų projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymą, konsultuoti pareiškėjus; 

 • koordinuoti priskirtų administruoti projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoti projektų viešuosius pirkimus, lėšų panaudojimą, išlaidų tinkamumą, nustatytų rezultatų pasiekimą;  

 • vertinti rizikas priskirtų administruoti projektų įgyvendinimui, pagal kompetenciją inicijuoti rizikų valdymo priemones; 

 • konsultuoti projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo, finansavimo, viešinimo ir atsiskaitymo klausimais; 

 • rengti reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų administruoti projektų audituose ir kituose kompetentingų institucijų atliekamuose kontrolės veiksmuose; 

 • rinkti analizuoti ir rengti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, viešinimo veikloms parengti; 

 • tvarkyti su priskirtų administruoti projektų administravimu susijusius dokumentus; 

 • kaupti ir pateikti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse; 

 • atlikti priskirtų administruoti projektų patikras projektų įgyvendinimo vietose bei duomenų patikras susijusiuose registruose; 

 • nustatytąja tvarka atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauti jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose; 

 • nustatytąja tvarka bendradarbiauti su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais; 

 • teikti siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo. 

 

Ką siūlome mainais: 

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo; 

 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu; 

 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes; 

 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 1900 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka; 

 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo; 

 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes. 

________________________________________________________________________________ 

Atlyginimas: 

 

nuo 1730 iki 1900 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

 

CV pateikimo būdas ir data:  

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-05-20 

Kontaktinė informacija:  

 tel. 8 697 66 299   

Skelbimas galioja iki 2022-05-20 

 

● Energetinio saugumo projektų vadovas (-ės)

Darbo pobūdis

 • grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui analizė;
 • elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimas;
 • energetikos sektoriaus krizės scenarijų identifikavimas ir rizikų valdymo plano rengimas;
 • siūlymų dėl priemonių, užtikrinančių patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą, rengimas
 • teisės aktų projektų priskirtoje veiklos srityje analizė ir pasiūlymų dėl jų rengimas, vidinių Agentūros dokumentų rengimas;
 • Agentūros atstovavimas kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose.

Reikalavimai darbuotojui

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas;
 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetinio arba nacionalinio saugumo, arba energetikos, arba viešojo administravimo srityse;
 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir energetinį saugumą išmanymas;
 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetinio saugumo aktualijomis ir naujausiomis praktikomis;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Įmonė siūlo

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas

1730-2150 €/mėn. neatskaičius mokesčių
+ skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį.

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-05-13

Kontaktinė informacija:

 tel. 8 697 66 299  

● Inovacijų projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai: 

- aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

- ne mažesnė nei 1 metų patirtis viešojo administravimo, energetikos arba inovacijų projektų srityje;

- anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu;

- Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir inovacijų sritis išmanymas;

- susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis;

- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

- gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;

- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

- savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas. 

Privalumu laikytume: 

-  ne mažesnę nei 1 metų patirtį inovacijų projektų srityje;

-  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir inovacijų sritis išmanymas.  

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis): 


-rinkti, sisteminti, apdoroti ir analizuoti duomenis apie energetikos inovacijas, energetikos inovacijų finansavimo šaltinius; 
- rengti ir dalyvauti rengiant ataskaitas, informacinius pranešimus, kitus dokumentus apie energetikos inovacijas, inovacijų skatinimo politikos įgyvendinimą;
 
- rengti ir teikti siūlymus dėl energetikos inovacijų skatinimo priemonių; 

- rengti ir įgyvendinti Agentūros vykdomus projektus, susijusius su energetikos inovacijų skatinimu; 
- pagal priskirtą veiklos sritį analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, rengti energetikos srities teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų projektus; 

- pagal kompetenciją dalyvauti Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis; 

- pagal pavedimą dalyvauti rengime, analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. ir kitų strateginės veiklos dokumentų, susijusių su energetikos sritimi, įgyvendinimo; 

- pagal Agentūros kompetenciją organizuoti ir koordinuoti pasiūlymų, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje rengimą, teikti juos Energetikos ministerijai; 

- dalyvauti įgyvendinant su inovacijų energetikos srityje skatinimu susijusias programas, pagal kompetenciją vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną, rengti ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo; 
- telkti energetikos inovatorių bendruomenę, viešinti energetikos inovacijas; 

- pagal kompetenciją rengti pasiūlymus Energetikos ministerijai, susijusius su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra energetikos sektoriuje; 

- pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauti rengiant Agentūros veiklos strategiją, Agentūros veiklos planą ir veiklos ataskaitas; 
- nustatytąja tvarka atstovauti Agentūrai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauti Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose; 

- nustatytąja tvarka bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, savivaldybių, įmonių, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje, Europos Komisijos, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais; 
- nustatytąja tvarka dalyvauti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų komitetų ir darbo grupių veiklose; 
teikti siūlymus dėl Centro ir Agentūros veiklos gerinimo;
 
- pagal priskirtą veiklos sritį rengti siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, taip pat dalyvauti įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones. 
 

Ką siūlome mainais: 

- įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo; 

- darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu; 

- mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes; 
-darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka; 

- galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo; 
- Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes. 

________________________________________________________________________________ 

Atlyginimas: 

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

 

CV pateikimo būdas ir data:  

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-05-05 

Kontaktinė informacija:  

 tel. 8 697 66 299   

Skelbimas galioja iki 2022-05-05 

● Energetikos duomenų analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai: 

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetikos ar kitų techninių disciplinų analitikos, projektavimo ar modeliavimo srityse; 

 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu; 

 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką išmanymas; 

 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis; 

 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 

 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas; 

 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas. 

Privalumu laikytume: 

 • ne mažesnę nei 1 metų patirtį energetikos duomenų analitikos srityje; 

 • duomenų rinkimo ir analizės patirtį; 

 • gebėjimas vertinti ir modeliuoti energetikos sektoriaus plėtros tendencijas. 

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis): 

 • rinkti ir sisteminti energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu atlikti energetikos sektoriaus analizę ir modeliavimą; 

 • vertinti energetikos vystymosi scenarijaus techninį, ekonominį, ir energetinį potencialą; 

 • vykdyti tiriamuosius darbus, rengti ataskaitas ir informacinius pranešimus apie energetikos sektorių; 

 • rengti pranešimus apie strateginių energetikos sektoriaus tikslų siekimą, įgyvendinamų politikos priemonių rezultatus; 

 • vykdyti Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėseną, vertinti, modeliuoti ir prognozuoti priemonių įgyvendinimo poveikį, rengti priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas; 

 • vykdyti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, taip pat kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių programų stebėseną ir vertinimą; 

 • atstovauti Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose. 

Ką siūlome mainais: 

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo; 

 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu; 

 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes; 

 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka; 

 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo; 

 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes. 

________________________________________________________________________________ 

Atlyginimas: 

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

 

CV pateikimo būdas ir data:  

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-05-05 

Kontaktinė informacija:  

 tel. 8 697 66 299   

Skelbimas galioja iki 2022-05-05