Karjera

Siūlome darbą


Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovui (-ei)

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO
SKYRIAUS VADOVO (ĖS)

Darbo vieta: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva
Darbo laikas: visa darbo diena

Įstaigos aprašymas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos turi ambicingą tikslą – per 3 metus tapti analitikos kompetencijos centru energetikos sektoriuje, kuris teiktų ekspertinę paramą politikos formuotojams ir visuomenei, siekiant efektyviai ir laiku įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją į šiuolaikišką ir dinamišką sistemą ir užtikrinti ambicingą Lietuvos ekonomikos dekarbonizavimo siekį. Pagrindinės Agentūros veiklos apima Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano stebėseną ir vertinimą, energetikos sektoriaus sisteminę analizę ir plėtros scenarijų modeliavimą, numatytas aktyvus vaidmuo vykdant informacijos sklaidą susijusią su atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimu, vėjo energetikos plėtra jūroje, informacijos rinkimo, sisteminimo ir ataskaitų rengimo funkcijos, atliekamos centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijos.

Domiesi energetikos sektoriaus kaita, Tau rūpi efektyvus energijos vartojimas, patinka analitinis darbas ir tikiesi nuolatinio kompetencijos augimo? Prisijunk prie mūsų, nes pokyčiams energetikoje reikalingas Tavo talentas!

 

Darbo aprašymas

 • Organizuoti skyriaus darbą ir vadovauti jo veiklai, užtikrinant skyriaus veiklos planų vykdymą.
 • Rengti ir teikti pasiūlymus dėl Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos, taip pat dėl kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių programų įgyvendinimo, tobulinimo, koregavimo bei atsiskaitymo.
 • Atlikti Europos Sąjungos dokumentų energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių ir, pagal kompetenciją, aplinkosaugos klausimais analizę, teikti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų, reikalingų šių dokumentų nuostatoms įgyvendinti.
 • Nustatyta tvarka vykdyti energijos vartojimo auditų sistemos įgyvendinimo Lietuvoje priežiūrą.
 • Nustatyta tvarka vykdyti energijos taupymo ir švietimo bei konsultavimo susitarimų įgyvendinimo priežiūrą.
 • Konsultuoti vartotojus, rengti seminarus, leidinius, straipsnius žurnalams ir laikraščiams skyriaus kuruojamais klausimais.

Reikalavimai

 • Aukštasis išsilavinimas (energetikos mokslo krypties arba viešojo administravimo (arba verslo administravimo) aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis).
 • Per paskutinius 5 metus turėti bent 3 metų vadovavimo patirties (5 ir daugiau darbuotojų kolektyvui).
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu bei mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, formuluoti išvadas.
 • Komunikabilumas.

 

Kodėl verta jungtis prie Lietuvos energetikos agentūros?

 • Planuoji savo karjerą sieti su energetika, klimato kaitos klausimų sprendimu? Energetikos dekarbonizavimo pirminis prioritetas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas, būtent čia Lietuvos energetikos agentūra planuoja sutelkti savo dėmesį ateinančiais metais.
 • Prasminga veikla leidžianti tiesiogiai prisidėti prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo.
 • Veržlus, profesionalus ir augantis kolektyvas.

 

Savo CV siųskite el. paštu tadas.norvydas@ena.lt iki 2019 m. liepos 19 d.

Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vyriausiajam (-ai) specialistui (-ei)

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (Ė)

Darbo vieta: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva
Darbo laikas: visa darbo diena

Įstaigos aprašymas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Agentūra turi ambicingą tikslą – per 3 metus tapti analitikos kompetencijos centru energetikos sektoriuje, kuris teiktų ekspertinę paramą politikos formuotojams ir visuomenei, siekiant efektyviai ir laiku įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją į šiuolaikišką ir dinamišką sistemą ir užtikrinti ambicingą Lietuvos ekonomikos dekarbonizavimo siekį. Pagrindinės Agentūros veiklos apima Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano stebėseną ir vertinimą, energetikos sektoriaus sisteminę analizę ir plėtros scenarijų modeliavimą, numatytas aktyvus vaidmuo vykdant informacijos sklaidą susijusią su atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimu, vėjo energetikos plėtra jūroje, informacijos rinkimo, sisteminimo ir ataskaitų rengimo funkcijos, atliekamos centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijos.

Domiesi energetikos sektoriaus kaita, Tau rūpi efektyvus energijos vartojimas, patinka analitinis darbas ir tikiesi nuolatinio kompetencijos augimo? Prisijunk prie mūsų, nes pokyčiams energetikoje reikalingas Tavo talentas!

 

Darbo aprašymas

 • Vykdyti energijos vartojimo audito pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiams bei transporto priemonėse priežiūrą ir rengti pasiūlymus dėl tai reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo, stebėsenos, tobulinimo.
 • Rinkti ir sisteminti informaciją apie Didelėse įmonėse atliekamus energijos vartojimo auditus, teikti ataskaitas.
 • Vykdyti energijos vartojimo audito atlikimo sistemos priežiūrą. Atlikti energijos vartojimo auditų ataskaitų kokybės vertinimus, rengti išvadas bei teikti ataskaitas.
 • Rinkti ir sisteminti energijos vartojimo auditų ataskaitų rekomendacijose pateikiamus duomenis ir jų pagrindu rengti suvestines.
 • Atlikti įgyvendintų energijos taupymo priemonių patikrinimus.

Reikalavimai

 • Aukštasis išsilavinimas (elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos arba gamybos inžinerijos aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas).
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, formuluoti išvadas.
 • Gebėti analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingų šaltinių teikiamą informaciją, ją sisteminti.
 • Komunikabilumas.

 

Kodėl verta jungtis prie Lietuvos energetikos agentūros?

 • Planuoji savo karjerą sieti su energetika, klimato kaitos klausimų sprendimu? Energetikos dekarbonizavimo pirminis prioritetas yra energijos vartojimo efektyvumo didinimas, būtent čia Lietuvos energetikos agentūra planuoja sutelkti savo dėmesį ateinančiais metais.  
 • Prasminga veikla leidžianti tiesiogiai prisidėti prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo.
 • Veržlus, profesionalus ir augantis kolektyvas

 

Savo CV siųskite el. paštu tadas.norvydas@ena.lt iki 2019 m. liepos 19 d.

Energetikos tyrimų ir stebėsenos skyriaus vyriausiajam (-ai) specialistui (-ei)

ENERGETIKOS TYRIMŲ IR STEBĖSENOS SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (Ė)

Darbo vieta: Gedimino pr. 38, Vilnius, Lietuva
Darbo laikas: visa darbo diena

Įstaigos aprašymas

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Agentūra turi ambicingą tikslą – per 3 metus tapti analitikos kompetencijos centru energetikos sektoriuje, kuris teiktų ekspertinę paramą politikos formuotojams ir visuomenei, siekiant efektyviai ir laiku įgyvendinti energetikos sektoriaus transformaciją į šiuolaikišką ir dinamišką sistemą ir užtikrinti ambicingą Lietuvos ekonomikos dekarbonizavimo siekį. Pagrindinės agentūros veiklos apima Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano stebėseną ir vertinimą, energetikos sektoriaus sisteminę analizę ir plėtros scenarijų modeliavimą, numatytas aktyvus vaidmuo vykdant informacijos sklaidą susijusią su atsinaujinančių išteklių energetikos plėtra ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimu, vėjo energetikos plėtra jūroje, informacijos rinkimo, sisteminimo ir ataskaitų rengimo funkcijos, atliekamos centrinės naftos produktus ir naftos atsargas kaupiančios ir tvarkančios organizacijos funkcijos.

Domiesi energetikos sektoriaus kaita, tau rūpi atsinaujinančių išteklių energetika ir tausus energijos vartojimas, patinka analitinis darbas ir tikiesi nuolatinio kompetencijos augimo? Prisijunk prie mūsų, nes pokyčiams energetikoje reikalingas Tavo talentas!

 

Darbo aprašymas

 • Vykdyti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, taip pat kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių programų stebėseną, rengti tobulinimo ir koregavimo pasiūlymus
 • Vykdyti tiriamuosius darbus, rengti ataskaitas ir informacinius pranešimus apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą
 • Naudojantis specializuotomis modeliavimo priemonėmis (tokiomis kaip LEAP: Long-range Energy Alternatives Planning) vertinti energetikos vystymo scenarijų techninį, ekonominį, ir aplinkosauginį potencialą
 • Rinkti ir sisteminti energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu atlikti energetikos sektoriaus analizę

Reikalavimai

 • Aukštasis išsilavinimas (elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos arba gamybos inžinerijos aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas)
 • Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu
 • Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, formuluoti išvadas
 • Gebėti analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingų šaltinių teikiamą informaciją, ją sisteminti
 • Komunikabilumas

 

Kodėl verta jungtis prie Lietuvos energetikos agentūros?

 • Planuoji savo karjerą sieti su energetika? Lietuvos energetikos agentūra yra informacijos kryžkelė, suteikianti spartaus kompetencijos augimo galimybę!
 • Prasminga veikla leidžianti tiesiogiai prisidėti prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo
 • Veržlus, profesionalus ir augantis kolektyvas
 • Atlyginimas nuo 900 eurų (atskaičius mokesčius)

 

Savo CV siųskite el. paštu tadas.norvydas@ena.lt iki 2019 m. liepos 19 d.