PRISIJUNK PRIE MŪSŲ

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa prisijunk prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


Ryšių su visuomene ir administravimo skyriaus vadovas (-ė)

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra prie komandos kviečia prisijungti: Ryšių su visuomene ir administravimo skyriaus vadovą (-ę)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis arba jam prilygstantis išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis). Socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo krypties magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygstantis išsilavinimas.
 • 3 metų darbo patirtis komunikacijos ir ryšiu su visuomene srityje.
 • Anglų kalba B2 lygiu (pateikiant patvirtinantį dokumentą).

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos:

 • Sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, užtikrina skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
 • Organizuoja skyriaus veiklą, paskirsto darbus, kontroliuoja darbuotojų vykdomus pavedimus.
 • Rengia ir įgyvendina LEA komunikacijos strategiją.
 • Koordinuoja LEA direktoriaus pranešimų, kalbų rengimą, atsako už LEA įvaizdžio formavimą.
 • Koordinuoja LEA viešųjų renginių organizavimą, dalyvauja LEA direktoriaus rengiamuose pasitarimuose, vizituose, susitikimuose su užsienio delegacijomis bei įmonių, verslininkų asociacijų ir verslo atstovais, teikia visuomenės informavimo priemonių atstovams LEA poziciją svarstytais klausimai.
 • Rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais.
 • Inicijuoja, koordinuoja ir administruoja projektinių paraiškų rengimą, o projektų vykdymo atvejų, vykdo projekto turinyje numatytas projekto viešinimo ar kitas veiklas.
 • LEA direktoriaus pavedimu atstovauja LEA kitose institucijoje ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje.
 • LEA direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ir/arba LEA ES ir tarptautinėse institucijose.
Visos funkcijos pateikiamos: valstybės tarnybos portale.

Skyriaus vadovas savo darbe vadovaujasi Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, LR energetikos ministro ir LEA direktoriaus įsakymais ir potvarkiais bei nurodymais, LEA įstatais, LEA darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei šiais pareigybės nuostatais.