PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KOMANDOS!-

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa, prisijunkite prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


● Strateginio planavimo projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

-        aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimas;

-        ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis vykdant planavimo ir valdymo apskaitos funkcijas;

-        bent vienos užsienio kalbos mokėjimo žinios ne žemesniu nei B1 lygiu;

-        Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių strateginio valdymo sistemos išmanymas;

-        geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, mokėjimas dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

-        gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir rekomendacijas;

-        gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

-        savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas.

Privalumu laikytume:

-        aukštasisi išsilavinimas finansų ir (ar) ekonomikos srityje;

-        patirtis finansinių projektų valdymo srityje ir (ar) strateginio valdymo srityje;

-        mokėjimas dirbti su buhalterinėmis apskaitos programomis.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

-        organizuoti ir koordinuoti Agentūros veiklos strategijas, Agentūros veiklos planų rengimą;

-        nustatyta tvarka vykdyti Agentūros veiklos strategijos ir Agentūros veiklos planų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę;

-        rengti Agentūros įvairių laikotarpių ūkinės finansinės veiklos rodiklių prognozes;

-        rengti informaciją įvairiems pristatymams apie faktinius ir planuojamus Agentūros ūkinės finansinės veiklos rezultatus;

-        dalyvauti planavimo ir valdymo apskaitos procesų tobulinimo projektuose;

-        pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis.

Ką siūlome mainais:

-        įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;

-        darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;

-        mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;

-        darbo užmokestį nuo 2100 iki 2400 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;

-        galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;

-        Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 2100 iki 2400 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; margarita.goncarova@ena.lt iki 2022-07-29

Kontaktinė informacija:

 tel. 8613 24 638

Skelbimas galioja iki 2021-07-29

● Projektų administravimo skyriaus projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai: 

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetikos arba ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų, priemonių ir (arba) projektų administravimo ir (arba) įgyvendinimo srityse; 

 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B1 lygiu; 

 • ES ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų, reglamentuojančių ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų energetikos srities priemonių ir (arba) projektų administravimą žinojimas; 

 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 

 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; 

 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas; 

 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas. 

 

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis): 

 • koordinuoti ir (arba) dalyvauti rengiant ir vykdant Skyriui priskirtų jungtinių projektų, įgyvendinant Agentūrai priskirtas priemones energetikos valstybės veiklos srityje, kitų energetikos sektoriaus priemonių, finansuojamų ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis (toliau – energetikos sektoriaus finansavimo priemonės) kvietimus, teikti paraiškas finansavimui gauti, atlikti gautų paraiškų vertinimą ir atrinktų projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymą, konsultuoti pareiškėjus; 

 • koordinuoti priskirtų administruoti projektų veiklų įgyvendinimą, kontroliuoti projektų viešuosius pirkimus, lėšų panaudojimą, išlaidų tinkamumą, nustatytų rezultatų pasiekimą;  

 • vertinti rizikas priskirtų administruoti projektų įgyvendinimui, pagal kompetenciją inicijuoti rizikų valdymo priemones; 

 • konsultuoti projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo, finansavimo, viešinimo ir atsiskaitymo klausimais; 

 • rengti reikiamą informaciją ir paaiškinimus priskirtų administruoti projektų audituose ir kituose kompetentingų institucijų atliekamuose kontrolės veiksmuose; 

 • rinkti analizuoti ir rengti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją ataskaitoms, viešinimo veikloms parengti; 

 • tvarkyti su priskirtų administruoti projektų administravimu susijusius dokumentus; 

 • kaupti ir pateikti priskirtų administruoti projektų įgyvendinimo informaciją susijusiose IT sistemose ir (ar) duomenų bazėse; 

 • atlikti priskirtų administruoti projektų patikras projektų įgyvendinimo vietose bei duomenų patikras susijusiuose registruose; 

 • nustatytąja tvarka atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose LR valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, dalyvauti jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose; 

 • nustatytąja tvarka bendradarbiauti su LR Seimo, LR Vyriausybės, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, įmonių, ES, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais; 

 • teikti siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo. 

 

Ką siūlome mainais: 

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo; 

 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu; 

 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes; 

 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka; 

 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo; 

 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes. 

________________________________________________________________________________ 

Atlyginimas: 

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

 

CV pateikimo būdas ir data:  

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-07-29 

Kontaktinė informacija:  

 tel. 8 697 66 299   

Skelbimas galioja iki 2022-07-29 

 

● Energetinio saugumo projektų vadovas (-ės)

Darbo pobūdis

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas;

 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetinio arba nacionalinio saugumo, arba energetikos, arba viešojo administravimo srityse;
 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu;
 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir energetinį saugumą išmanymas;
 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetinio saugumo aktualijomis ir naujausiomis praktikomis;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;
 • gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Reikalavimai darbuotojui

 • grėsmių Lietuvos energetikos sektoriui analizė;

 • elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo sutrikimų rizikos vertinimas;
 • energetikos sektoriaus krizės scenarijų identifikavimas ir rizikų valdymo plano rengimas;
 • siūlymų dėl priemonių, užtikrinančių patikimą energijos išteklių, elektros ir šilumos energijos tiekimą, rengimas
 • teisės aktų projektų priskirtoje veiklos srityje analizė ir pasiūlymų dėl jų rengimas, vidinių Agentūros dokumentų rengimas;
 • Agentūros atstovavimas kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose.

Įmonė siūlo

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;

 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

Atlyginimas

Atlyginimas:

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-07-29

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

Skelbimas galioja iki 2022-07-29

● Inovacijų projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai: 

- aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

- ne mažesnė nei 1 metų patirtis viešojo administravimo, energetikos arba inovacijų projektų srityje;

- anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu;

- Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir inovacijų sritis išmanymas;

- susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis;

- geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

- gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas;

- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

- savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas. 

Privalumu laikytume: 

-  ne mažesnę nei 1 metų patirtį inovacijų projektų srityje;

-  Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką ir inovacijų sritis išmanymas.  

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis): 

-          rinkti, sisteminti, apdoroti ir analizuoti duomenis apie energetikos inovacijas, energetikos inovacijų finansavimo šaltinius;

-          rengti ir dalyvauti rengiant ataskaitas, informacinius pranešimus, kitus dokumentus apie energetikos inovacijas, inovacijų skatinimo politikos įgyvendinimą;

-          rengti ir teikti siūlymus dėl energetikos inovacijų skatinimo priemonių;

-          rengti ir įgyvendinti Agentūros vykdomus projektus, susijusius su energetikos inovacijų skatinimu;

-          pagal kompetenciją dalyvauti Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir valstybės biudžeto lėšomis;

-          pagal pavedimą dalyvauti rengime, analizuoti, rengti ir teikti pasiūlymus dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos, Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 m. ir kitų strateginės veiklos dokumentų, susijusių su energetikos sritimi, įgyvendinimo;

-          pagal Agentūros kompetenciją organizuoti ir koordinuoti pasiūlymų, susijusių su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra (toliau – MTEP) energetikos ir tvarios aplinkos sektoriuje rengimą, teikti juos Energetikos ministerijai;

-          telkti energetikos inovatorių bendruomenę, viešinti energetikos inovacijas.

 

Ką siūlome mainais: 

- įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo; 

- darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu; 

- mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes; 
-darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka; 

- galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo; 
- Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes. 

________________________________________________________________________________ 

Atlyginimas: 

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

 

CV pateikimo būdas ir data:  

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-07-29

Kontaktinė informacija:  

 tel. 8 697 66 299   

Skelbimas galioja iki 2022-07-29 

● Energetikos duomenų analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai: 

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam prilygstantis išsilavinimas; 

 • ne mažesnė nei 1 metų patirtis energetikos ar kitų techninių disciplinų analitikos, projektavimo ar modeliavimo srityse; 

 • anglų kalbos žinios ne mažesniu nei B2 lygiu; 

 • Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių energetiką išmanymas; 

 • susipažinimas su nacionaline energetikos sistema, domėjimasis energetikos sektoriaus plėtra ir naujienomis; 

 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 

 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

 • orientacija į rezultatą, iniciatyvumas, atsakingumas; 

 • savarankiškumas, atidumas detalėms, analitinis mąstymas, kruopštumas, organizuotumas. 

Privalumu laikytume: 

 • ne mažesnę nei 1 metų patirtį energetikos duomenų analitikos srityje; 

 • duomenų rinkimo ir analizės patirtį; 

 • gebėjimas vertinti ir modeliuoti energetikos sektoriaus plėtros tendencijas. 

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis): 

 • rinkti ir sisteminti energetikos sektoriaus duomenis ir jų pagrindu atlikti energetikos sektoriaus analizę ir modeliavimą; 

 • vertinti energetikos vystymosi scenarijaus techninį, ekonominį, ir energetinį potencialą; 

 • vykdyti tiriamuosius darbus, rengti ataskaitas ir informacinius pranešimus apie energetikos sektorių; 

 • rengti pranešimus apie strateginių energetikos sektoriaus tikslų siekimą, įgyvendinamų politikos priemonių rezultatus; 

 • vykdyti Lietuvos Respublikos nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėseną, vertinti, modeliuoti ir prognozuoti priemonių įgyvendinimo poveikį, rengti priemonių įgyvendinimo pažangos ataskaitas; 

 • vykdyti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano, taip pat kitų su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu susijusių programų stebėseną ir vertinimą; 

 • atstovauti Agentūrą kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, Europos Sąjungos institucijų darbo posėdžiuose. 

Ką siūlome mainais: 

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo; 

 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu; 

 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes; 

 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka; 

 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo; 

 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes. 

________________________________________________________________________________ 

Atlyginimas: 

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį 

 

CV pateikimo būdas ir data:  

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt  iki 2022-07-29 

Kontaktinė informacija:  

 tel. 8 697 66 299   

Skelbimas galioja iki 2022-07-29

● Teisininko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos ir viešųjų pirkimų sritis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

- rengti ir teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros įstatų tvirtinimo ir (ar) keitimo;

- rengti ir teikti pasiūlymus Agentūros direktoriui dėl Agentūros valdymo struktūros, rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus Agentūros valdymo struktūros klausimais;

- rengti Agentūros direktoriaus įsakymų projektus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų, organizuoti Agentūros administracinių padalinių nuostatų rengimą ir (ar) keitimą, konsultuoti šiais klausimais Agentūros administracinių padalinių vadovus, atsakingus darbuotojus, teikti jiems siūlymus dėl Agentūros administracinių padalinių nuostatų keitimo;

- engti ir teikti Agentūros direktoriui tvirtinti Agentūros vidaus tvarkos taisykles, organizuoti ir koordinuoti kitų Agentūros vidaus darbo tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų rengimą;

- pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoti Agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir kitų Agentūros teisės aktų, susijusių su personalo, turto, Agentūros veiklos dokumentų valdymu, viešųjų pirkimų vykdymu ir kitais Skyriaus kompetencijos klausimais, laikymąsi;

- konsultuoti kitus Agentūros administracinius padalinius, rengti pasiūlymus dėl veiklos procesų efektyvumo ir rezultatyvumo didinimo;

- rengti ir teikti pastabas, pasiūlymus Agentūros darbuotojų parengtiems teisės aktų ir (ar) dokumentų projektams, vertinti ir teikti pastabas, pasiūlymus dėl kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų ir (ar) dokumentų projektų, nustatyta tvarka vizuoti Agentūros administracinių padalinių parengtų teisės aktų, sutarčių, raštų, atsakymų, pažymų, teikiamų Agentūros vadovybės vardu, projektus, siekiant užtikrinti jų atitiktį Agentūros veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams.

Ką siūlome mainais:

-          įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;

-          darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;

-          mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;

-          darbo užmokestį nuo 2500 iki 3000 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;

-          galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;

-          Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 2500 iki 3000 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-07-29

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

Skelbimas galioja iki 2022-07-29

● Energijos vartojimo efektyvumo analitiko (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turite aukštąjį universitetinį išsilavinimą (elektros inžinerijos arba energijos inžinerijos arba gamybos inžinerijos aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą);
 • mokate dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, formuluoti išvadas;
 • gebate analizuoti ir kritiškai vertinti skirtingų šaltinių teikiamą informaciją, ją sisteminti;
 • esate komunikabilus (-i).

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • vykdyti energijos vartojimo audito pastatuose, technologiniuose procesuose ir įrenginiams bei transporto priemonėse priežiūrą ir rengti pasiūlymus dėl tai reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo, stebėsenos, tobulinimo;
 • rinkti ir sisteminti informaciją apie didelėse įmonėse atliekamus energijos vartojimo auditus, teikti ataskaitas;
 • vykdyti energijos vartojimo audito atlikimo sistemos priežiūrą. Atlikti energijos vartojimo auditų ataskaitų kokybės vertinimus, rengti išvadas bei teikti ataskaitas;
 • rinkti ir sisteminti energijos vartojimo auditų ataskaitų rekomendacijose pateikiamus duomenis ir jų pagrindu rengti suvestines;
 • atlikti įgyvendintų energijos taupymo priemonių patikrinimus.

Ką siūlome mainais:

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.
________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-07-29

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

Skelbimas galioja iki 2022-07-29

 

 

● Vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo skyriaus projektų vadovo (-ės)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo arba energetikos srityje;
 • išmanyti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sritį;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos (darbo pobūdis):

 • pagal Skyriaus kompetenciją vertinti NENS įgyvendinimo priemonių, vėjo energetikos Baltijos jūroje vystymo srityje, poveikį, teikti siūlymus Energetikos ministerijai dėl šių priemonių tikslinimo;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti atliekant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo stebėseną, dalyvauti rengiant NENS įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitas Energetikos ministerijai;
 • nustatyta tvarka dalyvauti rengiant didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektams įgyvendinti būtinus dokumentus;
 • dalyvauti vykdant sutartis, susijusias su didelės galios vėjo jėgainių parkų įrengimo Lietuvos jūrų akvatorijoje projektų įgyvendinimu;
 • pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;
 • nustatytąja tvarka, pagal poreikį, atstovauti Agentūrai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, jų sudarytų komitetų ir darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
 • pagal Skyriaus kompetenciją, nustatyta tvarka, bendradarbiauti su ES institucijomis, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, kitais Agentūros administraciniais padaliniais.

Ką siūlome mainais:

 • įdomų ir prasmingą darbą prisidedant prie pokyčių Lietuvos energetikoje kūrimo;
 • darbo vietą Vilniaus miesto centre ir galimybę dalį darbo dirbti nuotoliniu būdu;
 • mokymus, dalyvavimą konferencijose ir kitas tobulėjimo galimybes;
 • darbo užmokestį nuo 1730 iki 2150 EUR (bruto) + skatinimą už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • galimybę už papildomą atlygį prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo;
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

________________________________________________________________________________

Atlyginimas:

 

nuo 1730 iki 2150 € (bruto) + skatinimas už veiklos rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka. Tikslus darbo užmokestis bus nustatomas atsižvelgiant į kandidato kvalifikaciją ir profesinę patirtį

 

CV pateikimo būdas ir data:

 el. p. info@ena.lt; kamile.laseviciene@ena.lt iki 2022-07-29

Kontaktinė informacija:

 tel. 8697 66 299

Skelbimas galioja iki 2022-07-29