PRISIJUNK PRIE MŪSŲ

Mūsų komandą sudaro smalsūs savo srities profesionalai, tikintys ir veikiantys saugesnės ir tvaresnės energetikos kryptimi. Mes išsigryninome vertybes, kuriomis pulsuoja visa komanda. Mums svarbu būti atviriems, dalintis savo patirtimi ir išklausyti argumentuotą nuomonę. Komanda be pasitikėjimo, tai tik būrys žmonių dirbančių drauge. Jei mūsų požiūriai sutampa prisijunk prie mūsų komandos ir kurkime Lietuvos energetikos ateitį drauge!

Šiuo metu ieškome:


• Finansininko (-ės)

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) prie komandos kviečia prisijungti finansininką (-ę).

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį buhalterinės apskaitos arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo vyr. buhalterio (finansininko) pareigose bei ne mažesnę kaip 2 metų darbo biudžetinėje įstaigoje patirtį;
 • privalumas – darbo su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS) patirtis.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos:

 • organizuoja buhalterinę apskaitą ir finansų kontrolę;
 • kontroliuoja, kad būtų pilnai apskaitomas visas Agentūros patikėjimo teise valdomas turtas;
 • tvarko Agentūros dalininkų kapitalo perkainojimo, privalomojo ir kitų rezervų, sukaupto perviršio ar deficito apskaitą;
 • parengia tarpines ketvirtines ir metines Agentūros finansines ataskaitas;
 • sudaro, pateikia pavedimo vykdymo išlaidų sąmatas.

Visos funkcijos pateikiamos Valstybės tarnybos portale.

Finansininkas (-ė) savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų, mokesčių deklaracijų, statistikos ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, valstybės mokesčių, socialinio draudimo, statistikos ir kitoms institucijoms, taip pat Agentūros įstatais, apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis, šiais nuostatais bei Agentūros direktoriaus įsakymais ir nurodymais, Agentūros darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei pareigybės nuostatais.

———————————————————————————

Atlyginimas:

 nuo 2300 iki 2700 € (su mokesčiais)

Dokumentų pateikimo būdas:

 el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Skelbimas galioja iki 2021-06-30

• Ryšių su visuomene specialisto (-ės)

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) prie komandos kviečia prisijungti ryšių su visuomene specialistą (-ę) (Ryšių su visuomene ir administravimo skyrius)

Pagrindiniai patirties ir kompetencijų reikalavimai:

 • turite aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą;
 • gebate rengti ir maketuoti įvairaus pobūdžio kokybiškus komunikacinius tekstus ir tai darote jau ne trumpiau nei  1 metus (patirtis ryšių su visuomene agentūroje, žiniasklaidoje);
 • turite socialinių tinklų turinio kūrimo ir administravimo patirties;
 • esate pozityvus, kūrybingas, dėmesingas detalėms;
 • Jums priimtinos mūsų vertybės: įžvalgumas, atvirumas ir bendradarbiavimas.

Pagrindinės atsakomybės ir funkcijos:

 • komunikuoti apie Lietuvos energetikos agentūros veiklas, pasitelkiant įvairius komunikacijos kanalus ir formas;
 • rengti turinį organizacijos socialiniams tinklams ir juos administruoti;
 • kartu su komanda rengti įvairaus pobūdžio pranešimus (publikacijas spaudai, straipsnius, socialinių tinklų žinutes ir pan.).

Ką siūlome mainais:

 • įdomų, dinamišką ir prasmingą darbą;
 • visas socialines garantijas ir darbo užmokestį – 1450 eurų (bruto);
 • Jūsų, kaip asmenybės, augimo ir tobulėjimo galimybes.

———————————————————————————

Atlyginimas:

 1450 € (bruto)

CV pateikimo būdas ir data:

 el. būdu (el. p. info@ena.lt) iki 2021-05-20

Kontaktinė informacija:

 tel. +370 613 61536

Skelbimas galioja iki 2021-05-20