Projektų archyvas

Šiame archyviniame skirsnyje skelbiama informacija apie jau pasibaigusius tarptautinius projektus, kuriuose dalyvavo viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra


Projektas „ENSMOV“
– pagal Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo vykdomų energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių įgyvendinimo, stebėsenos ir tikrinimo gerinimas.

Projektas „CommonAct“ – 2020 metų pirmame ketvirtyje inicijuotas ir finansavimą laimėjęs projektas skirtas pastatų energijos vartojimo efektyvumo komunikacijos strategijoms formuoti Baltijos jūros regiono šalyse.

Projektas „CA-RES“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti Direktyvą 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją.

Projektas „CA-EED“ – Suderinti veiksmai skirti perkelti ir įgyvendinti Direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo.

Projektas „streamSAVE“ – tai energijos sutaupymų skaičiavimų optimizavimas, įgyvendinant Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.