LIFE IP EnerLIT

Projektas „LIFE IP EnerLIT“


LIFE integruotasis projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“, LIFE IP EnerLIT
(Nr. LIFE20 IPC/LT/000002)

LIFE programos integruotąjį projektą „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ įgyvendina 14 Lietuvos ir Lenkijos nacionalinių, regioninių bei nevyriausybinių organizacijų.

Projektu siekiama paremti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones, kuriant strateginius pajėgumus, integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.

Projektas finansuojamas ES programos LIFE ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. LIFE programa yra vienintelis ES fondas, skirtas išimtinai aplinkos ir klimato politikos tikslams.

Projekto trukmė – 9 metai (2021-10-01–2030-12-31).