EVE vertinimo įrankiai

StreamSAVE projekto tikslas – standartizuoti ir supaprastinti energijos taupymo skaičiavimus. Šiame mokymo modulyje galima rasti ir taikyti skirtingas taupymo metodikas.

StreamSAVE projekto sukurti įrankiai leis sužinoti ir praktiškai išbandyti streamSAVE metodikas, taikomas kiekvienam atvejui, susijusias su energijos taupymo įvertinimu ir ekonominiu efektyvumu.


Šaldymo sistemos

Ši metodika taikoma naujiems oru arba vandeniu aušinamiems centrinio suspaudimo šaldymo įrenginiams, atitinkantiems naujuosius ekologinio projektavimo reglamentus. Ji pagrįsta aukštos temperatūros proceso šaldomiems sezoninio energijos efektyvumo koeficientu (SEPR), esant nominaliam įrenginio šaldymo pajėgumui.

Pastatų automatikos ir valdymo sistemos

Ši metodika taikoma apskaičiuoti pastatų automatikos ir valdymo sistemos įrengimo ar modernizavimo įtaką pastato energijos poreikio pokyčiui. Ji pagrįsta pastatų automatikos ir valdymo faktoriaus metodu ir gali būti naudojama skaičiuojant sutaupymus gyvenamuosiuose ir negyvenamuosiuose pastatuose, penkių tipų galutiniam naudojimui (šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, vėdinimui ir apšvietimui) ir trijų tipų klimato regionams.

Elektrinės transporto priemonės

Ši metodika skirta transporto priemonių keitimui iš įprastu kuru varomų į elektrines. Įprastais automobiliais laikomi tie, kurie naudoja dyzeliną, benziną ar suskystintas gamtinės dujas, taip pat hibridiniai variantai. Elektrinės transporto priemonės laikomos efektyvesnėmis, nes taupymą užtikrina ne tik didesnis konversijos efektyvumas, bet ir užtikrinamas kuro keitimas tarp iškastinio kuro naudojimo ir elektros, kuri vis dažniau gaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Toks kuro keitimas gali sumažinti iškastinio kuro suvartojimą, sutaupoma pirminės energijos ir sumažinamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Apšvietimo sistemos ir viešasis apšvietimas

Ši metodika susijusi su esamų gatvių apšvietimo sistemų keitimui į efektyvesnes energijos vartojimo technologijas. Joje pateikiamos dvi skirtingos energijos taupymo skaičiavimo formulės, pagal kurias apskaičiuojamas energijos sutaupymas įgyvendinant priemones, kurios atsižvelgia ne tik į esamų šviesos taškų keitimą, bet ir į apšvietimo valdymo technologijų įrengimą. Metodika gali būti taikoma visose valstybėse, vadovaujantis pateiktomis orientacinėmis reikšmėmis ir nuorodomis.

Šilumos atgavimas

Sutaupymo skaičiavimo metodikos daugiausia dėmesio skiria šilumos atgavimui iš pramoninių procesų, naudojamų vietoje ir centralizuoto šilumos tiekimo tinkluose. Pramonėje yra platus šilumą vartojančių pritaikymų spektras, tinkamas šilumos atgavimo veiksmams, todėl neįmanoma apibrėžti vienos tipinės programos. Metodikos parengtos šiems trims atvejams:
....šilumos atgavimas pramonės objekte – perteklinės šilumos panaudojimas pramonės objekte;
....šilumos atgavimas pramonėje – perteklinės šilumos grįžtamasis ryšys į procesą;
....šilumos atgavimas pramonėje  – tiekimui į centralizuoto šilumos tiekimo tinklą.