NAFTOS PRODUKTŲ VALSTYBĖS ATSARGOS

  • Titulinis
  • NAFTOS PRODUKTŲ VALSTYBĖS ATSARGOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) yra centrinė naftos produktus ir naftos atsargas kaupianti ir tvarkanti organizacija Lietuvos Respublikoje. Vienas iš pagrindinių Agentūros uždavinių – kaupti ir tvarkyti naftos produktų valstybės atsargas.

Pagal 2009 m. rugsėjo 14 d. Tarybos direktyvos 2009/119/EB, įpareigojančios valstybes nares išlaikyti žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas, reikalavimus, ES valstybėje narėje nuolat turi būti išlaikytas joms skirtas bendras naftos atsargų kiekis, kuris sudarytų ne mažiau kaip 90 dienų vidutinio dienos grynojo importo arba 61 dieną vidutinio dienos vidaus suvartojimo, priklausomai nuo to, kuris kiekis yra didesnis.

Agentūra valstybės lėšomis kaupia ir tvarko specialiąsias naftos produktų atsargas, kurių reikia sukaupti tiek, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų, skaičiuojant pagal vidutinį dienos vidaus suvartojimą per praėjusius kalendorinius metus. Likusią atsargų dalį kaupia įpareigotosios įmonės.

Agentūra užtikrina laikomų naftos produktų kokybės atitikimą privalomiesiems naftos produktų kokybės reikalavimams; baigiantis naftos produktų garantiniam laikotarpiui jie keičiami naujais. 

Agentūros veikla taip pat apima atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų teikimą kitiems ūkio subjektams (naftos produktų valstybės atsargų kaupimas ir tvarkymas už įpareigotąsias įmones), įskaitant kitų ES valstybių narių įpareigotąsias įmones bei centrines saugyklas.

Agentūra kaupia ir tvarko šių naftos produktų atsargas:

  • variklių benzino (pirma naftos produktų kategorija); 
  • kelių transporto dyzelino (antra naftos produktų kategorija).

Konkrečių sukauptinų naftos produktų nomenklatūrą Agentūrai nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

Agentūros kaupiamos, valstybei nuosavybės teise priklausančios, naftos produktų atsargos laikomos Subačiaus naftos terminale, kuris buvo pastatytas 1964 metais. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę terminalas buvo nuolat modernizuojamas, nuo 2012 m. jį eksploatuoja AB „Klaipėdos nafta“.