Mokėjimo prašymų formos, dokumentai

Šiame skirsnyje yra teikiamos mokėjimo prašymų formos ir kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjai (vykdytojai) turi pateikti Lietuvos energetikos agentūrai


Pareiškėjų dėmesiui!

  • Mokėjimo prašymai išnagrinėjami ilgiausiai per 60 darbo dienų nuo jų registracijos.
  • Mokėjimo prašymai Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) teikiami el. paštu info@ena.lt, kai yra atlikti VISI čia nurodyti veiksmai:
    • po paraiškos pateikimo gautas Jūsų paraiškoje nurodytu el. paštu LEA raštas dėl finansavimo skyrimo;
    • įgyvendintos projekto veiklos (pvz. įrengta elektromobilio privati įkrovimo prieiga, naujas šilumos gamybos įrenginys (5 klasės biokuro katilas ar šilumos siurblys) ir pan.).
  • Mokėjimo prašymas, pateiktas kartu su paraiška, nenagrinėjamas, nes projektui dar nebūna skirtas finansavimas. Jį reikės pateikti iš naujo ir tik tuo atveju, jeigu įvertinus paraišką, projektui bus skirtas finansavimas.