AEI plėtros galimybių žemėlapis

Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapis


Siekiant padėti verslui ir gyventojams priimti sprendimus dėl AEI elektrinių statybos, viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra su valstybės įmone Registrų centru ir kitais partneriais – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,  elektros perdavimo sistemos operatoriumi LITGRID AB, skirstomųjų tinklų operatoriumi AB "Energijos skirstymo operatorius" ir Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centru – sukūrė interaktyvų Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapį. Atskiri duomenų sluoksniai skelbiami valstybės įmonės Registrų centro sukurtame ir vystomame geoinformacinės aplinkos interaktyviąjame žemėlapyje – REGIA.


AEI žemėlapis yra informacinio pobūdžio. Jame pateikiami sluoksniai su informacija apie saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir objektus, vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio arealus ir panoramų apžvalgos taškus, kur gali būti ribota arba draudžiama AEI elektrinių statyba. Taip pat pažymėtos teritorijos, kuriose  vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai yra draudžiami arba turi būti derinami su Lietuvos kariuomene. Norint, kad AEI žemėlapis būtų kuo naudingesnis, jame pateikiama informacija apie elektros perdavimo ir skirstymo tinklą – laisvus linijų pralaidumus ir galias transformatorių pastotėse.

AEI žemėlapyje pateikiama visą reikšmingiausią informaciją apie galimybes numatytoje vietoje pastatyti AEI elektrinę, ar pasitikrinti, kokios yra galimybės bei kokių gali būti ribojimų dėl saugomų teritorijų, kultūros paveldo, krašto saugumo reikalavimų ar elektros infrastruktūros prieinamumo. AIE žemėlapio informacija periodiška atnaujinama.

Norint sužinoti einamąją informaciją apie laisvus elektros linijų pralaidumus ir galias transformatorių pastotėse, reikėtų naudotis: