Reklaminiai paveikslėliai (angl. baneriai) LEA administruojamai paramai viešinti

ŠIAME SKIRSNYJE SKELBIAMI REKLAMINIAI PAVEIKSLĖLIAI (angl. BANERIAI),
SKIRTI LEA TEIKIAMAI PARAMAI VIEŠINTI

 


● Reklaminiai paveikslėliai (angl. baneriai), skirti teikiamai paramai ELEKTROS ENERGIJOS SAUGOJIMO PAJĖGUMŲ SUKŪRIMUI, viešinti

REKLAMINIŲ PAVEIKSLĖLIŲ (angl. banerių), skirtų informuoti visuomenę ir tikslines auditorijas apie teikiamą paramą elektros energijos saugojimo pajėgumų sukūrimui, NAUDOJIMO GAIRĖS (PDF)

Kaupimo įrenginių paramos viešinimo reklaminiai paveikslėliai (angl. baneriai) pagal tikslines auditorijas:

  • Labai mažoms ir mažoms įmonėms: atsisiųsti (7z)

  • Ūkininkams: atsisiųsti (7z)

  • Atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijoms (AIEB ir PEB): atsisiųsti (7z)

● Reklaminiai paveikslėliai (angl. baneriai), skirti teikiamai paramai ELEKTROMOBILIŲ PRIVAČIOMS ĮKROVIMO PRIEIGOMS ĮSIRENGTI, viešinti


REKLAMINIŲ PAVEIKSLĖLIŲ (angl. banerių), skirtų informuoti visuomenę ir tikslines auditorijas apie teikiamą paramą elektromobilių privačioms įkrovimo prieigoms įsirengti, NAUDOJIMO GAIRĖS
 (PDF)

Elektromobilių privačių įkrovimo prieigų paramos viešinimo reklaminiai paveikslėliai (angl. baneriai) pagal tikslines auditorijas:

  • Fiziniams asmenimsatsisiųsti (7z)

  • Verslui, darbovietėms (įmonėms, įstaigoms, organizacijoms):  atsisiųsti (7z)

  • Daugiabučių bendrijoms, administratoriams: atsisiųsti (7z)