Teisinė aplinka

♦ Lietuvos Respublikos teisės aktai

♦ Europos Sąjungos dokumentai

Ženklinimas

Su energija susiję gaminiai

Padangos

Pastatų energinis naudingumas

Efektyvumo reikalavimai

Ekologinio projektavimo reikalavimai energiją vartojantiems gaminiams

Įsipareigojimai (energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje)

Merų paktas – tai prisijungusių prie Europos Komisijos darnios plėtros iniciatyvos miestų ir gyvenviečių įsipareigojimas neapsiriboti ES energetikos politikos tikslais mažinti CO2 išlakas, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir švaresnės energijos gamybą bei naudojimą