Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

Viešojoje įstaigoje Lietuvos energetikos agentūroje veikia korupcijos prevencijos politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis įstaigoje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

Susipažinti su dokumentu

Prašome pranešti apie įmonėje pastebėtus korupcijos prevencijos politikos pažeidimus tel. 8 613 61 536 arba el. paštu info@ena.lt.

Taip pat apie minėtus pažeidimus galima pranešti viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros direktoriui el. paštu Darius.Bieksa@ena.lt.