Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojoje įstaigoje Lietuvos energetikos agentūroje (LEA) atsakingas asmuo – Rikantas Aukškalnis, l. e. p. teisininkas, el. p. [email protected], tel. +370 664 78 594.

Praneškite apie korupciją el. p. [email protected].

LEA veikia korupcijos prevencijos politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis įstaigoje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

Korupcijos prevencijos politika.

LEA pareigybių, dėl kurių STT teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenis, skiriamus į šias pareigas, sąrašas

Lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas.