Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojoje įstaigoje Lietuvos energetikos agentūroje (LEA) atsakingas asmuo – Algirdas Matulis, Projektų administravimo skyriaus projektų vadovas, tel. +370 687 16 753, el. p. Algirdas.Matulis@ena.lt.

Praneškite apie korupciją el. p. praneseju.apsauga@ena.lt.

LEA veikia korupcijos prevencijos politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis įstaigoje įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės.

Korupcijos prevencijos politika.

LEA pareigybių, dėl kurių STT teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenis, skiriamus į šias pareigas, sąrašas

Lobistinės veiklos priežiūros tvarkos aprašas.