Renovacijos banga

Projektas „Pagalba įgyvendinant iniciatyvą „Renovacijos banga““

Projekto veiklas vykdo Europos Komisijos Struktūrinių reformų rėmimo generalinio direktorato (DG Reform) atrinktas tiekėjas UAB „PricewaterhouseCoopers“, pagal 2022 m. gruodžio mėn. 15 d. pasirašytą sutartį. Projektu siekiama prisidėti sprendžiant viešųjų pastatų renovacijos iššūkius Lietuvoje, įskaitant:

  • nepakankamą viešųjų pastatų renovacijos projektų srautą;
  • ilgas ir sudėtingas viešųjų pirkimų procedūras;
  • netikslias viešųjų pastatų energijos vartojimo audito ataskaitas.

Projekto veiklos vykdomos bendradarbiaujant su pagrindiniais naudos gavėjais – Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Lietuvos energetikos agentūra, Nacionaline plėtros įstaiga ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Projekto trukmė – 16 mėnesių.

Projektas finansuojamas DG Reform administruojamos Techninės paramos priemonės lėšomis.